Teminis planas vadovėliui KELIAS, BRIEDIS, 2008

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 2 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Praeitis mūsų gyvenime

1. Atskleisti istorijos mokslo tikslus ir uždavinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad, žinodami apie praeitį, daug geriau suprasime tai, kas vyksta mūsų laikais.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

 

KELIAS I d. 6 ir 7 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1, 2 užduotys.

 

Nurodo, kam reikalinga istorija.

2. Mano gyvenamoji vieta praeityje ir dabar

1. Susipažinti gyvenamosios vietos istorija.

2. Atskleisti istorikų darbo metodus.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, analizė, pokalbis, diskusija.

 

KELIAS I d. 8 ir 9 p. teksto  nagrinėjimas.

KELIAS I d. 8 ir 9 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Nurodo reikšmingiausius gyvenamosios vietos praeities įvykius, paminklus.

 

I skyrius. Kai rašto dar nebuvo

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Mūsų protėviai –medžiotojai

1. Suformuoti vaizdinius apie mūsų protėvių gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog seniausias žmonių gyvenimo laikotarpis vadinamas akmens amžiumi.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akmens amžius, giminė.

KELIAS I d. 12 ir 13 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 2 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos  istorijos atlasas 5 kl.  2 p.

 

KELIAS I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

25 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 2 p.

4 užduotis.

 

 

 

Apibūdina pirmuosius Lietuvos gyventojus ir jų gyvenimą.

2. Kam buvo reikalingi piliakalniai

1. Atskleisti piliakalnių įrengimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad bronziniai (žalvariniai) įrankiai ir ginklai buvo pranašesni už medinius, akmeninius ir kaulinius.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Amatininkas, bronzos (žalvario) amžius, , lydiminė žemdirbystė, piliakalnis.

KELIAS I d. 14 ir 15 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 3 p. 1–3 užduotys.

 

 

LAIKAS I d. 3 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 3 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo piliakalnių įrengimo priežastis.

3. Baltų gentys

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog baltai (seniau vadinti aisčiais) – mūsų protėviai.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Aisčiai, baltai, geležies amžius, gentis, Romos imperija.

KELIAS I d. 16 ir 17 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 2, 3 p.

Baltų verslai. Mokomasis plakatas. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 3 užd.

Pasirinktinai:

26 ir 27 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 4 p. 4, 5 užduotys.

 

 

 

Apibūdina baltus ir jų gyvenimą.

4. Kovos su priešais

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų kovas su priešais.

2. Ugdyti suvokimą, jog kovos ne tik  alino kraštą, bet ir vertė mūsų protėvius vienytis.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Runos, slavai, valstybė, vikingai.

KELIAS I d. 18 ir 19 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  4 p.

 

 

KELIAS I d. 3 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 4  užd.

Nurodo kovų su priešais eigą ir padarinius.

5. Senovės baltų tikėjimas

1. Atskleisti mūsų protėvių tikėjimo esminius bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, kad nemaža dalis mūsų protėvių tikėjimo išliko lietuvių tradicijose, papročiuose, šventėse.

Diskusija, darbas su  iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Dausos, pagonybė, pasaulėžiūra, tautosaka.

KELIAS I d. 20 ir 21 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 6 p. 1, 2 užduotys.

 

 

KELIAS I d. 4 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 6 p.   3 užd.

Apibūdina baltų tikėjimą.

6. Švenčių ratas

1. Apibūdinti pagrindines lietuvių šventes.

2. Ugdyti suvokimą, net ir lietuviams tapus krikščionimis senosios šventės išliko.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

Kalendorius, kalendorinės šventės, šeimos šventės.

KELIAS I d. 22 ir 23 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 7 p.

1 užd.

 

KELIAS I d. 4 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 7 p.  2 užd.

Nurodo pagrindines lietuvių šventes.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akmens amžius, baltai, geležies amžius, gentis,  pagonybė, piliakalnis, vikingai.

KELIAS I d. 28 ir 29 p.

užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 31, 32 p.  užduotys.

 

 

 

 

 

II skyrius. Karalystė ir kunigaikštystė

Siūlomas pamokų skaičius: 14 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Lietuvos karalius

Mindaugas

1. Atskleisti Lietuvos valstybės įkūrimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kunigaikštis, o vėliau karalius Mindaugas buvo vienas iš Lietuvos valstybės kūrėjų.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Duoklė, kunigaikštis, popiežius, sostinė, žemė.

KELIAS I d. 32 ir 33 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 8 p. 1–3  užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 4 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė

(XIII–XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 8 p.  4–8 užduotys.

Nurodo valstybės įkūrimo priežastis.

2. Grėsmingi kaimynai

1. Nurodyti pagrindinius Lietuvos valstybės priešus XIII a.

2. Ugdyti suvokimą, jog tik susivienijimas bendrai kovai padėjo Lietuvos valstybei neišnykti.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija.

Kalavijuočiai, kryžiuočiai, ordinas, riteris, totoriai.

KELIAS I d. 34 ir 35 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 9 p.  1–3  užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 4 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė

(XIII–XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo pagrindinius Lietuvos valstybės priešus XIII a.

3. Paminklas Katedros aikštėje

1. Suformuoti vaizdinius apie Gedimino laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gediminas daugelį pergalių pasiekė vadovaudamasis diplomatija.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Diplomatas, diplomatija.

KELIAS I d. 36 ir 37 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 5 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 2 užd.

Pasirinktinai:

57 p. užduotys.

 

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 4–6 užduotys.

Nurodo Gedimino valdymo nuopelnus.

4. Du broliai kunigaikščiai Algirdas ir Kęstutis

1. Suformuoti vaizdinius apie Algirdo ir Kęstučio laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Algirdas buvo rytinių, o Kęstutis – vakarinių LDK sienų gynėjas.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Maskvos kunigaikštystė.

KELIAS I d. 38 ir 39 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 5 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė

(XIII–XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 2 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 3–5 užduotys.

Apibūdina  Algirdo ir Kęstučio valdymą.

5. Vilnius – Lietuvos valstybės sostinė

1. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą Vilniaus mieste XIV a.

2. Ugdyti suvokimą, jog nuo Gedimino laikų Vilnius tapo svarbiausiu miestu – Lietuvos sostine.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Aukuras, bažnyčia, cerkvė, krivis.

KELIAS I d. 40 ir 41 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė

(XIII–XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

 

KELIAS I d. 3 užd.

Pasirinktinai:

58 ir 59 p. užduotys.

 

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 3 užd.

Apibūdina Vilniaus miestą XIV a.

6. Lietuvos krikštas

1. Atskleisti Krėvos sutarties sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos krikštas priartino valstybę prie katalikiškos Europos, sudarė sąlygas plisti krikščioniškai Vakarų Europos kultūrai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Bajorai, katedra, vyskupija.

KELIAS I d. 42 ir 43 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1, 2 užduotys.

 

KELIAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 3–5 užduotys.

Nurodo Lietuvos krikšto priežastis.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aukuras, bajorai, bažnyčia, cerkvė, diplomatija, katedra, vyskupija.

KELIAS I d.

44 ir 45 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 31, 32 p.  užduotys.

 

 

 

8. Pirmosios mokyklos

1. Suformuoti vaizdinius apie pirmųjų mokyklų kūrimą Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad kartu su krikščionybe Lietuvoje atsirado pirmosios mokyklos.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Kolegija, parapinė mokykla, universitetas.

KELIAS I d.

46 ir 47 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  10 p.

 

 

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 5, 6 užduotys.

 

Apibūdina pirmąsias mokyklas Lietuvoje.

9. Žalgirio mūšis

1. Suformuoti vaizdinius apie Žalgirio mūšio eigą.

2. Ugdyti suvokimą, jog lietuvių pergalė Žalgirio mūšyje galutinai pakirto Ordino galybę ir prestižą.

Darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Arbaletininkai, didysis magistras, pleištas.

KELIAS I d. 48 ir 49 p.

užduotys.

Užduočių sąs. I d. 15 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos altlasas 5 kl. 7 p.

KELIAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 15 p. 3, 4 užduptys.

 

Nurodo Žalgirio mūšio reikšmę.

10. Vytautas Didysis –  Lietuvos valdovas

1. Suformuoti vaizdinius apie Vytauto valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vytauto valdymo metais LDK pasiekė galios viršūnę.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Herbas, imperatorius, metraštis.

KELIAS I d.

50 ir 51 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 6, 7 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė

(XIII–XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis“, 2007.

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 4–7  užduotys.

Nurodo svarbiausius Vytauto nuopelnus valstybei.

11. Vilniaus Šv. Onos

bažnyčia

1. Suformuoti vaizdinius apie Šv. Onos bažnyčios statybą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Šv. Onos bažnyčia yra vienas iš ryškiausių gotikos architektūros pavyzdžių Lietuvoje.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Architektas, gotikos stilius, meistras, pameistrys, vitražas.

KELIAS I d.

52 ir 53 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 8 p.

KELIAS I d. 2 užd.

 

 

Nurodo pagrindinius gotikos architektūros bruožus.

12. Seniausios

knygos

1. Suformuoti vaizdinius apie knygų rašymą ir gaminimą iki knygų spausdinimo išradimo.

2. Ugdyti suvokimą, kad senovėje pagaminti knygą buvo itin sudėtingas darbas.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Abatas, originalas, pergamentas, vandenženklis.

KELIAS I d.

54 ir 55 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 1, 2 užduotys.

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 3 užduotis.

Apibūdina knygų gamybos būdą iki spausdinimo išradimo.

13. Pirmoji lietuviška

knyga

1. Atskleisti pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, jog pirmoji lietuviška knyga padėjo lietuvių rašytinės kalbos pagrindus.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Katalikai, kultūra, liuteronai, Prūsijos kunigaikštystė.

KELIAS I d.

56 ir 57 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1, 2 užduotys.

KELIAS I d. 4 užd.

 

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo aplinkybes.

14. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Diplomatas, duoklė, herbas, krivis, kryžiuočiai, kultūra, universitetas.

KELIAS I d. 60 ir 61 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 31, 32 p.  užduotys.

 

 

 

 

III skyrius. Kartu su Lenkija

Siūlomas pamokų skaičius: 10 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Lietuvos klestėjimo laikai

1. Atskleisti didikų įtaką  Lietuvos valstybės valdymui.

2. Ugdyti suvokimą, kad išmintingi valdovai ir ištikimi kraštui didikai buvo XVI a. Lietuvos stiprybės šaltinis.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baudžiauninkai, didikai, kancleris, Lietuvos Statutas.

KELIAS I d. 64 ir 65 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 20 p. 1–3 užduotys.

 

 

KELIAS I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

82 ir 83 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 20 p. 4–6 užduotys.

 

Apibūdina didikų įtaką Lietuvos valstybės valdymui.

2. Vienas kūnas ir viena galva

1. Atskleisti Liublino unijos sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog unija sustiprino LDK ir Lenkiją, padėjo priešintis Rusijai.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Abiejų Tautų Respublika, iždas, lenkėjimas, seimas, unija.

KELIAS I d. 66 ir 67 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 9 p.

 

 

LAIKAS I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo Liublino unijos sudarymo priežastis ir padarinius.

3.Vilniaus universitetas – svarbiausia Lietuvos mokykla

1. Atskleisti Vilniaus universiteto įsteigimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vilniaus universitetas buvo svarbiausias  to meto valstybės mokslo bei kultūros centras.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Filosofija, jėzuitai, profesorius, rektorius, teologija.

KELIAS I d. 68 ir 69 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 22 p. 1, 2 užduotys.

 

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

81 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 22 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Vilniaus universiteto reikšmę Lietuvos mokslui ir kultūrai.

4. Bajorų respublika

1. Suformuoti vaizdinius apie bajorų luomą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad bajorai buvo svarbiausias LDK luomas.

 

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Patriotizmas, veto.

KELIAS I d. 70 ir 71 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 9 p.

 

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina bajorų luomo įtaką LDK.

5. Vilniaus Šv. Petro  ir Povilo bažnyčia

1. Suformuoti vaizdinius apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios statybą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Šv. Petro ir Povilo bažnyčia yra vienas iš ryškiausių baroko architektūros pavyzdžių Lietuvoje.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Baroko stilius, etmonas.

KELIAS I d. 72 ir 73 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 13 p.

 

KELIAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 4  užd.

 

Nurodo pagrindinius baroko architektūros bruožus.

6.  Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Didikai, etmonas, filosofija, iždas, Lietuvos Statutas, veto.

KELIAS I d. 84 ir 85 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 31, 32 p.  užduotys.

 

 

 

7. Sunkus baudžiauninkų gyvenimas

1. Atskleisti valstiečių tapsmo baudžiauninkais aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad valstiečių kasdienybė tapus baudžiauninkais itin pasunkėjo.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentu, diskusija.

Dūminė pirkia, lažas, vaitas.

KELIAS I d. 74 ir 75 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 1–3 užduotys.

KELIAS I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina valstiečių, tapusių baudžiauninkais, padėtį.

8. Abiejų Tautų Respublikos saulėlydis

1. Nurodyti Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad po padalijimų Lietuva prarado valstybingumą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Konstitucija, reforma, rekrutai, sukilimas.

KELIAS I d. 76 ir 77 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 14 p.

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 4 6 užduotys.

 

Nurodo Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastis.

9. Vilniaus katedra

1. Suformuoti vaizdinius apie  Vilniaus katedros statybą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Vilniaus katedra yra vienas iš ryškiausių klasicizmo architektūros pavyzdžių Lietuvoje.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Frontonas, klasicizmo stilius, zakristija.

KELIAS I d. 78 ir 79 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 13 p.

KELIAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 4  užd.

 

Nurodo pagrindinius klasicizmo bruožus.

10. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Baudžiauninkas, konstitucija, lažas, patriotizmas, seimas, sukilimas, unija.

KELIAS I d. 84 ir 85 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 31, 32 p.  užduotys.

 

 

 

 

IV skyrius. Tolimas didelės valstybės užkampis

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Napoleono žygis per Lietuvą

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono žygį per Lietuvą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Napoleonas nuvylė lietuvius.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Rusinimas, triumfas, uniforma.

KELIAS II d. 94 ir 95 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1–3 užduotys.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina Napoleono laikmetį  Lietuvoje.

2. Istorija prablyla lietuviškai

1. Atskleisti S. Daukanto ir jo amžininkų nuopelnus lietuvių tautiniam atgimimui.

2. Ugdyti suvokimą, jog S. Daukanto veikalas – pirmoji Lietuvos istorija parašyta lietuviškai.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Archyvas.

KELIAS II d. 96 ir 97 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 1 – 3 užduotys.

 

KELIAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo S. Daukanto ir jo amžininkų nuopelnus lietuvių tautiniam atgimimui.

3. Sukilimai prieš Rusijos imperiją

1. Atskleisti sukilimų prieš Rusijos imperiją priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad net ir žiauriai numalšinus sukilimus viltis atkurti krašto laisvę neužgeso.

Darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Generalgubernatorius, manifestas.

KELIAS II d. 98 ir 99 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1,2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  14–16 p.

 

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 3 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

110 ir 111 p. užduotys.

Nurodo sukilimų priežastis ir padarinius.

4. Prie draudžiamos knygos slaptoje mokykloje

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos imperijos politiką Lietuvoje po 1863 metų sukilimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog prasidėjęs tautos rusinimas buvo skaudus smūgis lietuvių kultūrai.

3. Ugdyti suvokimą,  kad net sunkiausiu tautai metu viltis išlikti, išsaugoti kalbą nežuvo.

Lyginamoji analizė, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Daraktorius, graždanka, knygnešys, Mažoji Lietuva.

KELIAS II d. 100 ir

101 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 1, 2 užduotys.

 

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  17 p.

 

KELIAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 3–5 užduotys.

Pasirinktinai:

109 p. užduotys.

Apibūdina Rusijos imperijos politiką Lietuvoje po 1863 metų sukilimo.

5. Lietuvos laisvės šaukliai

1. Suformuoti vaizdinius apie XIX a. Lietuvos tautinio atgimimo veikėjus ir jų darbus.

2. Atskleisti laikraščių „Aušra” ir „Varpas” įtaką lietuvių tautiniam atgimimui.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Demokratinė respublika, himnas, inteligentas, redaktorius.

KELIAS II d. 102 ir

103 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 5 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  17 p.

 

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p. 3–5 užduotys.

Nurodo lietuvių tautinio atgimimo veikėjus XIX a. Apibūdina jų darbus.

6. Didysis Vilniaus seimas

1. Apibūdinti Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimo aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didysis Vilniaus seimas oficialiai iškėlė  mintį atkurti valstybę su sostine Vilniumi.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentu, diskusija.

Caras, seimas, streikas.

KELIAS II d. 104 ir

105 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 6 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  17 p.

 

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 6 p. 3–5 užduotys.

Nurodo Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimo aplinkybes. Apibūdina jo nutarimus.

7. M.K. Čiurlionis– dailininkas ir kompozitorius

 

1. Suformuoti vaizdinius apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą ir veiklą.

2. Ugdyti suvokimą,  kad M.K. Čiurlionis buvo naujos dailės krypties pradininkas.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Konservatorija.

KELIAS II d. 105 ir 106 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1, 2 užduotys.

KELIAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 3 užd.

Apibūdina M.K. Čiurlionio gyvenimą ir veiklą.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Daraktorius, demokratinė respublika, himnas, inteligentas, knygnešys, rusinimas.

KELIAS II d. 112 ir

113 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. II d.

30 –32 p.  užduotys.

 

 

 

V skyrius. Tarp dviejų karų: kūrybos ir netekties metai

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Nepriklausoma Lietuva – pasaulio žemėlapyje

1. Atskleisti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti ir apginti.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Aktas, Lietuvos Taryba, Pirmasis pasaulinis karas.

KELIAS II d. 116 ir

117 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 8 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 22 p.

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aplinkybes.

2. Kovose apginta laisvė

1. Suformuoti vaizdinius apie nepriklausomybės kovas.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvai pavyko apginti nepriklausomybę.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bermontininkai, bolševikai, savanoriai, vyriausybė.

KELIAS II d. 118 ir 119 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 9 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 20, 21 p.

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 9 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina Lietuvos nepriklausomybės kovas tarpukariu.

3. Lietuvos valstybingumo įtvirtinimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Steigiamojo seimo nuveiktus darbus.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos valstybė pasirinko demokratinio valdymo būdą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Valiuta, valstybingumas

KELIAS II d. 120 ir 121 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 10 p. 1–3 užduotys.

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 

10 p. 4, 5 užduotys.

Pasirinktinai:

129 p. užduotys.

Apibūdina Steigiamojo seimo nuveiktus darbus.

4. Atgimstanti valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog atkūrusi nepriklausomybę Lietuva pasiekė įspūdingų laimėjimų visose gyvenimo srityse.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Akademija, bendrovė, gimnazija.

KELIAS II d. 122 ir

123 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1,2 užduotys.

 

KELIAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 11 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

130 ir 131 p. užduotys.

Apibūdina kasdienį gyvenimą tarpukario Lietuvoje.

5. Skrydis per Atlantą

1. Suformuoti vaizdinius apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą.

2. Ugdyti suvokimą, kad pagal to meto skridimo tikslumą „Lituanikos” skrydis užėmė pirmąją vietą pasaulyje.

Apklausa, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

Aviacija, kursas, nacistai.

KELIAS II d. 124 ir

125 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 1–3 užduotys.

 

KELIAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 12 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo lietuvių skrydžio per Atlantą reikšmę.

6. Lietuvos sportas

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos sporto laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog sportininkų pergalės stiprino Lietuvos gyventojų patriotizmą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Halė.

KELIAS II d. 126 ir

127 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 13 p. 1–3 užduotys.

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 13 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo reikšmingiausius sporto laimėjimus.

 

 

 

 

 

 

 

7. Apibendrinamoji

pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bolševikai, Lietuvos Taryba, nacistai, Pirmasis pasaulinis karas, valiuta.

LAIKAS II d. 132–133 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d.

30 – 32 p.  užduotys.

 

 

 

 

VI skyrius. Okupacijų laikotarpis

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Juodojo kaspino diena

1. Atskleisti nepriklausomybės praradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad 1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Antrasis pasaulinis karas, diktatorius, okupacija, Ribentropo–Molotovo paktas, Sovietų Sąjunga.

KELIAS II d. 136

 ir 137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl.  23 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 27, 28 p.

Sovietų ir nacistų okupacijos Lietuvoje (1940–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

Lietuvos gyventojų tremties vietos

(1941–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

 

KELIAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo Lietuvos nepriklausomybės praradimo priežastis.

2. Okupantų kryžkelėje

1. Suformuoti vaizdinius apie nacistų okupacijos laikotarpį Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog nacistinė Vokietija neketino atkurti Lietuvos nepriklausomybės.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Koncentracijos stovykla, represijos.

KELIAS II d. 138 ir

139 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 24 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 21 p.

Sovietų ir nacistų okupacijos Lietuvoje (1940–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

 

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 15 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina nacistų okupacijos laikotarpį Lietuvoje.

3. Kelias iš mirties į laisvę

1. Suformuoti vaizdinius apie holokaustą Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad tik labai nedidelė dalis Lietuvos piliečių dalyvavo žydų žudynėse.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Esesininkai, getas, holokaustas.

KELIAS II d. 140 ir

141 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 24 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 21 p.

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 16 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina holokaustą Lietuvoje.

4. Partizanų priešinimasis sovietų valdžiai

1. Atskleisti partizaninio karo priežastis, eigą, padarinius.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvos partizaninis karas yra didvyriškas

XX a. Lietuvos istorijos įvykis.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

NKVD, partizanai, stribai.

KELIAS II d. 142 ir

143 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 17 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 25 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 26 p.

Sovietų ir nacistų okupacijos Lietuvoje (1940–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

 

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 17 p. 4, 5 užduotys.

Pasirinktinai:

153 p. užduotys.

 

Apibūdina partizaninį karą Lietuvoje.

5. Tremtis – tautos genocidas

1. Atskleisti tremties mastus ir žiaurumus pokario Lietuvoje.

2.  Ugdyti suvokimą, jog sovietų valdžios veiksmai okupuotoje Lietuvoje prilyginti Lietuvos gyventojų genocidui

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Barakas, genocidas, nutautinimas.

KELIAS II d. 144 ir

145 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 18 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 26, 27 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 27, 28 p.

Sovietų ir nacistų okupacijos Lietuvoje (1940–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

Lietuvos gyventojų tremties vietos

(1941–1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

 

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 18 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina tremties mastus pokario Lietuvoje.

6. „Visi į kolūkius“

1. Suformuoti vaizdinius apie kolūkių kūrimą  Sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad žmonės į kolūkius buvo varomi prievarta.

Aiškinimas, darbas su  vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Kapeika, kolūkis, komunistas.

KELIAS II d. 146 ir

147 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1, 2 užduotys.

 

KELIAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina kolūkių kūrimą Sovietų Lietuvoje.

7. „Grąžinkite laisvę“

1. Atskleisti taikios rezistencijos būdus ir formas Sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog dauguma Lietuvos žmonių slapčia nesitaikstė su sovietine

okupacija.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Disidentai, mitingas, protestas, žmogaus teisės.

KELIAS II d. 148 ir 149 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 28 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 37 p.

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo taikios rezistencijos būdus ir formas.

8. Gyvenimas Sovietų Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą Sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad nepaisydami buitinių nepriteklių, moralinės priespaudos, sovietmečiu žmonės gyveno asmeninį gyvenimą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Barokas, klasicizmas, pompastika, simetrija.

KELIAS II d. 149 ir

150 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 21 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 28 p.

KELIAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 21 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

154 ir 155 p. užduotys.

Apibūdina gyvenimą Sovietų Lietuvoje.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Deficitas, genocidas, holokaustas, kolūkis, okupacija, stribai.

KELIAS II d.

180 ir 181 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d.

30 – 32 p.  užduotys.

 

 

 

VII skyrius. Kelias į laisvę ir nepriklausomybę

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Baltijos kelias

1. Atskleisti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio reikšmę siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

2. Ugdyti suvokimą, jog visą sovietinės okupacijos laikotarpį Lietuvos žmonių sąmonėje liko gyvas nepriklausomybės atminimas.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Baltijos šalys, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (Sąjūdis).

KELIAS II d. 160 ir

 161 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 29 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 38 p.

 

 

KELIAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina Persitvarkymo sąjūdžio reikšmę siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

2. Lietuva vėl laisva

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos atsiskyrimas paskatino visos sovietinės imperijos griūtį.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

                –

KELIAS II d. 162 ir

163 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 23 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 29 p.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 38 p.

 

 

 

 

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 23 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo pagrindinius nepriklausomybės paskelbimo momentus.

3. Naktis prie televizijos bokšto

1. Suformuoti vaizdinius apie sausio 13-osios įvykius.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvos nepriklausomybę apgynė beginkliai žmonės.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Ekonominė blokada.

KELIAS II d. 164 ir

165 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 1, 2 užduotys.

KELIAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 24 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina sausio 13-osios nakties įvykius.

4. Atkurtoji Lietuvos Respublika

1. Atskleisti posovietinės Lietuvos problemas.

2. Ugdyti suvokimą, kad, nepaisant socialinių problemų, Lietuva yra viena iš sparčiausiai besivystančių šalių Rytų Europoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bankrotas, emigracija, Europos Sąjunga, NATO, rinka.

KELIAS II d. 166 ir

 167 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 31 p.

 

 

 

KELIAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 25 p. 4, 5 užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. II d. 28 p. 4, 5 užduotys.

Apibūdina gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje.

5. Mūsų valstybės valdymas

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad visi šalies piliečiai turi teisę ir pareigą dalyvauti Lietuvos valstybės valdyme.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Pilietis, referendumas.

KELIAS II d. 168 ir

169 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 26 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 31 p.

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 26 p. 4–6 užduotys.

Apibūdina Lietuvos valstybės valdymą.

6. Pasklidę po pasaulį

1. Atskleisti  emigracijos  priežastis įvairiais laikotarpiais.

2. Ugdytis suvokimą, jog emigracija yra didelis nuostolis Lietuvos valstybei.

Lyginamoji analizė, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

               –

KELIAS II d. 170 ir

 171 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 31 p.

KELIAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 27 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo įvairių laikotarpių emigracijos priežastis.

7. Lietuva pasaulyje

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulyje labiausiai vertinamus Lietuvos gamtos ir kultūros paminklus.

2. Ugdyti suvokimą, jog gyvename šalyje, turinčioje senas ir garbingas šaknis.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Paveldas.

KELIAS II d. 172 ir

173 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 1 užd.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 31 p.

KELIAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 28 p. 2 užd.

 

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Baltijos šalys, ekonominė blokada, emigracija, Europos Sąjunga, NATO, pilietis.

KELIAS II d. 176 ir 177 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. II d.

30 – 32 p.  užduotys.