TEMINIS PLANAS VADOVĖLIUI ŽEMĖ 6 (Rytas Šalna), BRIEDIS, 2009.

 

 

 I skyrius: MŪSŲ PLANETA ŽEMĖ

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Geografija – žemės aprašymas

Geografija, Eratostenas, geografijos žodynai, enciklopedijos, spauda, internetas.

ŽEMĖ, I d. 9 p., 2, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 1 p., 1(1,2) užd..

ŽEMĖ, I d. 9 p., 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 1 p. 2 užd.

Savais žodžiais paaiškina, kas yra geografija ir nurodo jos reikšmę žmonių gyvenime.

Žino geografijos žinių šaltinius.

Supranta pažintinių kelionių svarbą.

2. Kas yra gamtinė ir visuomeninė  geografija

Pavojingi gamtos reiškiniai, geografinė aplinka, gyventojų geografija, paslaugų geografija, politinė geografija, žmonių gyvenimo lygis.

ŽEMĖ, I d. 42 p., 2 užd.(1).

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 3 p., 1, 2 užd..

ŽEMĖ, I d. 42 p., 2 užd.(2).

Supranta ką tiria ir aiškina gamtinė  bei visuomeninė geografija.

Pateikia pavyzdžių, kaip žmonės prisitaiko gyventi prie įvairių sąlygų.

Išsako nuomonę apie žmonių veiklos rūšis, labiausiai keičiančias gamtinę aplinką.

3. Žemėlapis ir atlasas – savita geografijos kalba

Eratostenas, Klaudijas Ptolemajas, kartografai, kartografija, Gerardas Merkatorius, atlasas, vietovardis, geografinė padėtis.

ŽEMĖ, I d. 15 p., 3, 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 4 p., 1–4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 4 p., 5 užd..

Suvokia žemėlapio reikšmę, savais žodžiais nusako kada ir kas jais naudojasi.

 

Lygina ir apibūdina gamtinį, politinį ir teminius žemėlapius.

 

Moka savarankiškai naudotis įvairiais žemėlapiais.

4. Pažintis su darbo metodais geografijos pamokoje

Geografijos kabinetas, projektinis darbas, medžiagos.

 

 

Supranta kaip dirbti grupėje. Žino diskusijos reikalavimus. Suvokia, kas tai yra projektinis darbas.

5. Kokios formos žemė?

Gaublys, Žemės ašis, Šiaurės ašigalis, Pietų ašigalis, pusiaujas, pusrutulis, lygiagretės, dienovidiniai, geografinis tinklelis.

ŽEMĖ, I d. 23 p., 5, 6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 5,6 p., 6–8(1, 2) užd..

 

ŽEMĖ, I d. 42 p., 3 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 6 p., 8(3) užd..

 

Žino, kaip įsitikinti, kad Žemė apvali.

Žino kas yra gaublys, įvardija gaublio elementus.

Žino geografinio tinklo elementus ir parodo juos pasaulio gamtiniame žemėlapyje.

6. Žemynai ir vandenynai

Žemynai, vandenynai, jūra, sąsiauris, įlanka, sala, salynas, pusiasalis.

ŽEMĖ, I d. 27 p., 1, 2, 3 užd. ir 43 p. 4, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 7 p., 9(A–E) užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 8, 9 p., 10 užd..

Išvardija ir parodo gamtiniame žemėlapyje bei gaublyje žemynus ir vandenynus.

Žino, kad Europos ir Azijos riba sutartinė.

Žino, kas yra jūra, įlanka, sąsiauris, sala, salynas ir pusiasalis.

Projektinis darbas „Žemynų įvairovė“. Pastaba: žr. ŽEMĖ I d. 18, 19 p. „Kas yra projektinis darbas“.

7. K. Kolumbas ieško saugaus jūrų kelio į Indiją

Kristupas Kolumbas, indėnai, Amerika.

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 11 p., 15, 16 užd..

ŽEMĖ, I d. 43 p., 6 užd..

Žino, kurios priežastys skatino europiečius ieškoti kelių į Indiją.

Žino, kad Kolumbas pirmasis ryžosi pasiekti Indiją plaukdamas į vakarus.

Argumentuoja, kodėl vietinius gyventojus K. Kolumbas pavadino indėnais.

Supranta, kad K. Kolumbas atvyko ne į Indiją, o atrado naujas žemes.

8. Fernando Magelano kelionė aplink pasaulį

Fernandas Magelanas, Didžiųjų geografinių atradimų epocha.

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 12 p., 17, 18 užd..

 

ŽEMĖ, I d. 43 p., 6 užd..

Žino, kad pirmąją kelionę aplink pasaulį atliko F. Magelanas.

Žino, kodėl perplauktas vandenynas pavadintas Ramiuoju.

Žino, kad F. Magelano ekspedicija įrodė, jog Žemė apvali.

9. Dabarties moksliniai tyrimai

Žemės gelmės, vandenyno dugnas, meteorologiniai reiškiniai.

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 13 p., 19 užd..

 

ŽEMĖ, I d. 39 p., 4 užd..

Žino, kuriose srityse atliekami dabartiniai moksliniai tyrimai.

Supranta dabarties mokslinių tyrimų sudėtingumą ir svarbą žmonijos gyvenime.

 

II skyrius: ORIENTAVIMASIS VIETOVĖJE

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Kas yra orientavimasis

Horizontas, horizonto linija, pagrindinės pasaulio kryptys, tarpinės pasaulio kryptys, kompasas, šiaurės magnetinis polius, GPS.

ŽEMĖ, I d. 47 p., 3 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 14 p. 1(1–4) užd., 15 p., 2 užd..

ŽEMĖ, I d. 68 p., 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d.

užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 15 p., 1(5) užd..

Žino pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis.

Moka naudotis kompasu. Nustato pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis.

Žino, kuo GPS prietaisas pranašesnis už įprastą kompasą.

2. Orientavimosi aplinkoje būdai

Šiaurinė žvaigždė, Didieji Grįžulo Ratai.

ŽEMĖ, I d. 48 p., 2 užd., 49 p. 3, 4, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 16 p., 3(1, 2) užd..

Rekomenduojama vėlų vakarą, esant giedram dangui, surasti Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždyną ir Šiaurinę žvaigždę.

Geba orientuotis aplinkoje dienos ir nakties metu, remiantis dangaus kūnais ir vietiniais aplinkos požymiais.

3. Mastelis

Mastelis, stambus mastelis, smulkus mastelis, vardinis mastelis, skaitmeninis mastelis, linijinis mastelis.

ŽEMĖ, I d. 53 p., 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 17 p., 4(1–3) užd., 18 p., 6(1), 7 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 18 p., 6(2) užd..

Sudaro kelio į mokyklą schemą.

Paaiškina mastelių praktinę reikšmę.

Įvardija linijinio, vardinio ir skaitmeninio mastelio privalumus, skirtumus.

4. Sutartiniai ženklai. Sutartinių ženklų įvairovė

Legenda, taškiniai, linijiniai, plotiniai.

 

ŽEMĖ, I d. 57 p., 1, 2 užd., 68 p., 3 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 19 p., 8, 9 užd..

ŽEMĖ, I d. 68 p., 4 užd..

Žino plano ir žemėlapio sutartinius ženklus, moka juos nupiešti.

„Skaito“ topografinį žemėlapį.

5. Kaip naudotis miesto planu

 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 20 p., 10(1–4) užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 20 p., 10(5) užd..

Moka naudotis miesto planu.

6. Kaip žemėlapyje pavaizduoti reljefą

Santykinis aukštis, reljefas, absoliutinis aukštis, aukščio taškas, horizontalės, juostinis spalvinimas aukščio skalė.

ŽEMĖ, I d. 68 p., 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 21 p., 11(1–6) užd., 12(1–3) užd., 22 p., 13 (1, 2) užd...

ŽEMĖ, I d. 61 p., 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 22 p., 13(3–5) užd., 23 p., 15(2) užd..

Žino, kad vietovės aukštis matuojamas nuo jūros lygio.

Žino, kad topografiniuose žemėlapiuose reljefas vaizduojamas horizontalėmis, o nuolydžio kryptį parodo kalnabrūkšniai.

Žino, kad gamtiniuose arba fiziniuose žemėlapiuose naudojamas juostinis spalvinimas pagal aukščio skalę.

 

III skyrius: Mūsų Tėvynė – Lietuva

Siūlomas pamokų skaičius: 4 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Lietuvos geografinė padėtis

Geografinė padėtis, Baltijos šalis, Europos geografinis centras.

 

ŽEMĖ, I d. 73 p., 2 užd.,

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 24 p. 1(1–7) užd..

ŽEMĖ, I d. 83 p., 2, 3 užd..

Geba apibūdinti ir įvertinti Lietuvos geografinę padėtį.

Žino svarbiausius valstybės požymius.

Žino ir žemėlapyje parodo Lietuvos kaimynines valstybes.

2. Kaip valdoma Lietuvos valstybė

Monarchija, respublika, administracinis suskirstymas, savivalda, apskritis, rajonas.

ŽEMĖ, I d. 75 p., 2, 3, užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 25 p. 2(1–4) užd..

ŽEMĖ, I d. 83 p., 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 25 p. 3 užd..

Paaiškina kuo skiriasi monarchinė valstybė nuo respublikos.

Žino kas Lietuvos valstybės valdyme atlieka svarbiausią vaidmenį.

3. Kuo garsi mūsų šalis?

Kultūros paminklai.

ŽEMĖ, I d. 77 p., 2, 5, 6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 26 p., 4(1–3) užd..

ŽEMĖ, I d. 83 p., 6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 27 p. 5(1, 2) užd..

 

Suvokia, kad visą laiką reikia domėtis gimtuoju kraštu, daug keliauti, aplankyti kuo daugiau garsių Lietuvos objektų.

Projektinis darbas „Lietuvos etnografinės sritys“.

4. Lietuva – Europos Sąjungos valstybė

 

Europinė kultūra, demokratija, tarptautinė organizacija, Europos Sąjunga.

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 28 p., 6(1–4) užd..

ŽEMĖ, I d. 81 p., 4 užd., 83 p. 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 29 p., 7 užd..

Geba paaiškinti, kas yra Europos Sąjunga.

Žino, kokias galimybes turi Europos Sąjungos valstybių piliečiai.

 

IV skyrius: Žemės gelmės ir paviršių įvairovė

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Žemės kilmė ir sandara

Žemės pluta, mantija, branduolys.

ŽEMĖ I d. 87 p., 5 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 30 p., 1(1–5) užd..

 ŽEMĖ, I d. 112 p., 2 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d.

Sugeba papasakoti, kaip susidarė mūsų planeta Žemė.

Žino, kad Žemė sudaro branduolys, mantija ir Žemės pluta.

Geba apibūdinti kiekvieną Žemės apvalkalą.

2. Kas sudaro Žemės plutą

Litosfera, žemyninė pluta, vandenyninė pluta, geologai, uolienos, mineralai, naudingosios iškasenos.

ŽEMĖ, I d. 89 p., 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 31 p., 2, 3 užd..

ŽEMĖ, I d.112 p.,4 užd.(1).

Išsako savo nuomonę, kodėl reikia tirti Žemės gelmes.

Paaiškina, kuo skiriasi žemyninė pluta nuo vandenyninės.

Paaiškina, kuo skiriasi uoliena nuo mineralo.

Žino, kokių naudingųjų iškasenų randama Lietuvoje.

3. Judantys žemynai

Alfredas Vegeneris, žemynų dreifas, litosferos plokštės.

ŽEMĖ, I d. 91 p., 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d.

32, 33 p., 4(1, 2), 5(1, 2) užd..

ŽEMĖ, I d. 112 p., 3 užd..

Žino, kaip kito žemynų išsidėstymas per pastaruosius 200 mln. metų.

Išvardija didžiąsias litosferos plokštes.

Paaiškina plokščių judėjimo pasekmes.

4. Žemės drebėjimai

Žemės drebėjimas, seisminės bangos, židinys, epicentras, seisminė sritis, seismografas, Richterio skalė.

ŽEMĖ, I d. 93 p., 3 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d.34 p., 6(1–3), 7(1–3) užd., 35 p., 9(1, 2) užd..

ŽEMĖ, I d. 112 p., 4 užd.(3).

Užd. sąs. ŽEMĖ,

I d. 35 p., 8 užd..

Paaiškina žemės drebėjimų priežastis.

Įvertina žemės drebėjimų padarinius pagal Richterio skalę.

Analizuoja cunamio priežastis, padarinius ir galimybes išsigelbėti.

5. Ugnikalniai

Magma, ugnikalnis, krateris, šoninis krateris, židinys, lava, užgesęs ugnikalnis, veikiantis ugnikalnis, karštosios versmės, geizeriai.

ŽEMĖ, I d. 99 p., 3 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 36 p., 10(1, 2) užd., 11 užd., 12(1–4) užd..

ŽEMĖ, I d. 112 p., 4 užd.(4), 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 37 p., 13(1, 2) užd., 14 užd..

Paaiškina ugnikalnių susidarymo priežastis.

Žino pagrindines ugnikalnio dalis.

Nurodo magmos ir lavos skirtumus.

Parodo gamtiniame pasaulio žemėlapyje žinomiausių veikiančių ugnikalnių pavyzdžių.

6. Kalnai – Žemės puošmena

Reljefas, kalnai, kalnagūbris, žemi, vidutiniai ir aukšti kalnai.

ŽEMĖ, I d. 101 p., 1, 2, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 35 p., 8 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 38 p., 16(1–3) užd..

Įvardija kalnų reljefo elementus.

Rodo gamtiniame žemėlapyje aukščiausius pasaulio kalnus.

Paaiškina kalnų kilmę.

7. Kodėl kalnai virsta lygumomis?

Žemės išorinės jėgos, lygumos, žemumos, aukštumos, plokščiakalniai.

ŽEMĖ, I d. 105 p., 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 40 p., 19 užd, 20(1–3) užd..

ŽEMĖ, I d. 105 p., 6(1) užd..

Paaiškina, kurie gamtiniai veiksniai ardo uolienas.

Žino, kaip pagal aukštį skirstomos lygumos.

Gamtiniame pasaulio žemėlapyje rodo didžiausias pasaulio lygumas.

8. Lietuva – lygumų kraštas

Ledynai, ledynmečiai, rieduliai.

ŽEMĖ, I d. 107 p., 1, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, I d. 40 p., 21(1–5) užd., 22(1–4) užd..

ŽEMĖ, I d. 112 p., 4 užd.(5).

Žino, kad Lietuvos paviršių suformavo ledynai.

Žino aukščiausią Lietuvos tašką (kalną) ir jį parodo Lietuvos gamtiniame žemėlapyje.

Išvardija keletą didžiausių riedulių Lietuvoje.

 

 

 

Antra dalis

 

V skyrius: Žemė – melsvoji planeta

Siūlomas pamokų skaičius: 6-7 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Žemė – vandens planeta

Druskingas vanduo, kondensacija, paviršiniai vandenys, požeminiai vandenys, vandens apytakos ratas.

ŽEMĖ, II d. 126 p., 1 užd., 127 p., 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

II d. 2 p., 2 užd. (1)

 

ŽEMĖ, II d. 148 p., 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ,

II d. 2 p., 2 užd. (2)

Žino vandens reikšmę, komentuoja vandens apytakos ratą.

Paaiškina, kas yra paviršiniai ir požeminiai vandenys.

2. Jūrų ir vandenynų vanduo

 

 

 

 

 

Vandens druskingumas, promilės, vandenynų srovės, šiltosios srovės, šaltosios srovės.

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 131p., 2, 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 3 p., 4 užd.

 

 

 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ,

II d. 3 p., 3 užd. 

 

 

 

 

 

Žino, kodėl jūrų ir vandenynų vanduo druskingas ir, kad druskingumas matuojamas promilėmis.

Paaiškina vandenynų srovių susidarymo priežastis, nurodo jų įtaką gamtai.

Komentuoja Golfo srovės kelią ir jos poveikį Europos šalių klimatui.

 3. Gintarinė Baltija

 

 

 

Vidinė jūra, sąsiauris, įlanka, keltai.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 133 p., 1–6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 4 p., 5 užd.

 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 4 p., 6 užd.

 

 

 

Geba pagal planą apibūdinti Baltijos jūrą. ŽEMĖ II d., 132 p..

Žino Baltijos jūros taršos problemas.

 

4. Upės – mėlynieji vandens takai

 

 

 

 

 

Ištaka, žiotis, intakas, upės baseinas, vandenskyra, slėnis, vaga, salpa.

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 137 p., 2–5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 5 p., 7,8 užd.;

6 p., 9 užd.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 137 p., 6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 6 p., 10 užd.;

7 p., 11 užd.

 

 

 

Nurodo upės pradžią (šaltinį, ežerą, pelkę) bei pabaigą (žiotis).

Žemėlapyje rodo ilgiausias pasaulio upes ir jų baseinus.

 

 

 

5. Lietuva – Nemuno kraštas

 

 

 

Rėvos, vandeningumas, potvynis, delta.

ŽEMĖ, II d. 139 p., 2, 5 užd.. 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 8 p., 13 užd.

 

ŽEMĖ, II d. 149 p., 5 užd.. 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 9 p., 14 užd.  

 

Žino kokį Lietuvos plotą užima Nemuno baseinas.

Žino ir žemėlapyje parodo kairiuosius ir dešiniuosius Nemuno intakus.

Rekomenduojamas projektinis darbas „Upelio tyrimas“, ŽEMĖ II d., 140–143 p..

6. Ežerai – Žemės perlai

 

 

 

Ežerynai, tvenkiniai.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 145 p., 3, 4 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 9 p., 15 užd.

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 148 p., 3 užd., 149 p., 7 užd...

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 9 p., 16 užd.

 

 

 

Paaiškina ežero ir jūros skirtumus.

Žino, kokios kilmės ežerų daugiausia Lietuvoje.

Nurodo žmogaus sukurtus vandens telkinius, žino jų paskirtį.

Žemėlapyje rodo didžiuosius Lietuvos ežerynus.

 

VI skyrius: Orai ir klimatas

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1.Atmosfera – Žemės skraistė

 

 

 

Atmosfera, ozono sluoksnis, šiltnamio reiškinys.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 152 p., 3 užd., 153 p., 6 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 12 p., 1, 2 užd.

13 p., 4 užd.

 

 

 

 

 Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 13 p., 3 užd.

 

 

 

 

 

 

 

Žino atmosferos reikšmę ir kai kurių sluoksnių sandarą: troposferą, stratosferą, ozono sluoksnį.

Paaiškina, ką reiškia „šiltnamio reiškinys“, suvokia jo pasekmes žmonijai.

 

 

2. Orai šiandien, rytoj, poryt

 

 

 

Orai, oro temperatūra, debesuotumas, krituliai, atmosferos slėgis, vėjas, meteorologija, liaudies meteorologija, orų prognozė, sinoptikai.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 14 p., 5, 6 užd.

16 p., 8 užd.

 

 

 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 15 p., 7 užd.

16 p., 9 užd.

 

 

 

 

 

Skiria sąvokas „oras“ ir „orai“.

Žino ir išvardija orų rodiklius.

Žino, kurių profesijų žmonėms labai svarbi orų prognozė.

3. Oro temperatūra 

 

 

Oro temperatūra.

 

 

ŽEMĖ, II d. 159 p.,  2 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 18 p., 2,3,4,5 užd.

 

ŽEMĖ, II d. 178 p.,  2 užd.(1).

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 18 p., 13 užd.

Paaiškina, kaip per parą kinta oro temperatūra.

Komentuoja, kaip kylant į kalnus kinta oro temperatūra.

Rekomenduojama užduotis – ŽEMĖ II d.,165 p..

4. Vandens garai ore

 

 

Vandens garai, rūkas, debesys, sluoksniniai, kamuoliniai, plunksniniai.

 

ŽEMĖ, II d. 160 p., 3, 6 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 19 p., 14 užd.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 178 p., 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 19 p., 15 užd.

 

 

Žino ir paaiškina, kaip susidaro debesys.

Skiria pagrindinius debesų tipus: sluoksninius, kamuolinius, plunksninius.

 

5. Kritulių įvairovė

 

 

 

Krituliai, lietus, sniego danga, rasa, šerkšnas, kruša, kritulių kiekis, kritulmatis.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 21 p., 18, 19 užd.

 

 

ŽEMĖ, II d. 178 p., 2 užd.(2), 3 užd, 179 p., 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 20 p., 16, 17 užd.

Paaiškina, kaip susidaro lietus, sniegas, rasa, šerkšnas ir kruša.

Įvertina kritulių teigiamą ir neigiamą poveikį žemės ūkiui ir žmonių buičiai.

Žino, kaip matuojamas kritulių kiekis

Rekomenduojama užduotis – ŽEMĖ II d.,165 p.

6. Vėjas – judantis oras

 

 

 

Atmosferos slėgis, barometras, vėjas, dienos brizas, nakties brizas, vėjarodis, anemometras.

 

 

ŽEMĖ, II d. 167 p.,1–3 užd., 168 p., 5–7 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 22 p., 20, 21, 23 užd.

 

 

ŽEMĖ, II d. 179 p., 5, 6, 8 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 23 p., 24 užd.

 

 

 

Žino vėjų susidarymo priežastis.

Suvokia barometro veikimo principą.

Pagal vėjarodį nustato vėjo kryptį.

Samprotauja apie vėjo jėgos panaudojimo galimybes.

7. Metinis Žemės judėjimas

 

 

Šiaurės atogrąža, Pietų atogrąža, lygiadienis,keliamieji metai.

ŽEMĖ, II d. 170 p., 1 užd., 171 p., 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 24 p., 25 užd.  

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 24 p., 26 užd.

 

 

 

Paaiškina, kodėl keičiasi metų laikai.

Paaiškina, kodėl ties pusiauju yra šilčiau, o ties ašigaliais – šalčiau.

Žino, kada Žemėje būna keliamieji metai.

8. Šilumos pasiskirstymas Žemėje

 

 

Klimatas, geografinė platuma, šilumos juostos, karštoji juosta, vidutinės juostos, šaltosios juostos.

 

ŽEMĖ, II d. 172–173 p., 1 užd. analizė, 173 p., 2, 4 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 25 p., 27 (1,2,3)   užd.

 

ŽEMĖ, II d. 179 p., 9 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 25 p., 27 (4,5)  užd.

 

Žino, kad kiekviena Žemės vieta turi savo klimatą, kurio būdingi orai kartojasi kas met.

Žino, kad pagal gaunamos šilumos kiekį, Žemės paviršiuje išskiriamos 5 temperatūros (šilumos) juostos: karštoji, dvi vidutinės ir dvi šaltosios.

Rekomenduojamas projektinis darbas „Orai ir klimatas“. ŽEMĖ II d., 174, 175 p..

VII skyrius: Žemė – gyvybės planeta

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Ten, kur karšta ištisus metus

 

 

 

Drėgnieji pusiaujo miškai,  džiunglės, dykuma.

 

 

 

ŽEMĖ II d., 183 p., 3, 4, 7 užd., 194 p., 3 užd.

 

 

 

ŽEMĖ II d., 194 p., 2 (1) užd.

 

 

 

 

Parodo žemėlapyje pusiaujo miškų paplitimą Žemėje.

Apibūdina pusiaujo mišką ir palygina su vidutinių platumų miškais.

Parodo žemėlapyje Saharos dykumą, nurodo būdingus dykumos bruožus.

Žino, kaip dykumų augalai ir gyvūnai prisitaiko prie gamtos sąlygų.

 

2. Ten, kur vėsu ir šalta ištisus metus

 

 

 

 

 

Arktis, Antarktis, šiaurės pašvaistė, ledlaukiai, ledyninis skydas, tundra, vidutinės platumos, dirbamos žemės, mišrieji miškai.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 185 p., 1–3 užd..

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 195 p., 4 užd.

 

 

 

 

Žino, kur yra Arktis ir Antarktis, parodo žemėlapyje.

Nurodo Arkties ir Antarkties panašumus ir skirtumus.

Žino ir žemėlapyje parodo vidutinių platumų teritoriją Žemėje.

Žino, kad vidutinėse platumose ryški metų kaita.

3. Pasaulio gyvūnijos įvairovė

 

 

 

 

Gyvūnų paplitimo karalystės, gamtosaugos organizacijos, safaris.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 186 p., 2 užd. analizė.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 28 p., 1, 2 užd. 

 

 

ŽEMĖ, II d. 195 p., 5 užd.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 29 p., 3, 4 užd. 

 

 

 

Žino, kad kiekvienai Žemės vietai savi gyvūnai.

Žino, kad gyvūnai prisitaikę prie klimatinių sąlygų.

Siūlo būdus, kaip išsaugoti nykstančias gyvūnų rūšis.

4. Mūsų krašto gyvoji gamta

 

 

Mišrieji miškai, pievos, pelkės.

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 188 p., 1 užd. žemėlapio analizė.

 

 

ŽEMĖ, II d. 189 p., 2. 3, 6 užd.

 

 

Paaiškina, dėl kokių priežasčių Lietuvoje iškirsta daug miškų.

Žino apie miškų reikšmę Lietuvai.

Žino, kas yra Raudonoji Knyga.

5. Lietuvos gamta – mūsų turtas

 

Saugomos teritorijos, pažintinis turizmas, nacionalinis parkas, regioninis parkas, rezervatas, gamtos paminklas.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 30 p., 1, 2, 3, 4 užd. 

 

ŽEMĖ, II d. 195 p. 6 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 31 p., 5, 6 užd.

 

Žino, kas yra rezervatas, regioninis parkas ir nacionalinis parkas, pateikia pavyzdžių, parodo Lietuvos gamtiniame žemėlapyje.

 

 

VIII skyrius: Žemė – žmonių planeta

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1.Gyventojų skaičius pasaulyje ir Lietuvoje

 

 

 

 

 

Gimstamumas, mirtingumas, gyvenimo trukmė, emigracija.

 

 

 

 

 

ŽEMĖ II d., 198 p., 2, 3 užd. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 32 p., 1, 3 užd. 

 

 

 

 

 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 32 p., 2 užd. 

 

 

 

 

 

 

Žino, kiek gyvena Žemėje žmonių.

Suvokia, kad gimusiųjų ir mirusiųjų skirtumas rodo gyventojų skaičiaus didėjimą ar mažėjimą.

Žino gyventojų skaičių Lietuvoje.

Nurodo priežastis, kodėl mažėja gyventojų skaičius Lietuvoje.

2. Valstybės, valstybės

 

 

 

 

Pasaulio politinis žemėlapis, valstybės, siena.

 

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 200 p., 2 užd. žemėlapio analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 33 p., 4 užd.

34 p. 6 užd.

 

 

ŽEMĖ, II d. 218 p., 4, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 33 p., 5 užd.

35 p., 8 užd.

 

 

 

Žino kelias didžiausias pasaulio valstybes.

Žino kelias daugiausiai gyventojų turinčias valstybes.

Gali tas valstybes parodyti pasaulio politiniame žemėlapyje.

Moka apskaičiuoti gyventojų tankumą.

3. Tautų įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje

 

 

Rasės, tautybės, kultūra, tautinės mažumos.

 

 

ŽEMĖ, II d. 203 p., 2, 5 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 36 p. 9 užd.

 

ŽEMĖ, II d. 218 p., 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 36 p., 10 užd.

 

Apibūdina pagrindines žmonių rases, jų išorinius požymius ir pasako, kur jie gyvena.

Žino, Lietuvos gyventojų tautinė sudėtį.

4. Kur mes gyvename

 

 

 

 

Kaimai, miestai, senamiestis, miesto savivaldybė, gyvenvietė.

 

 

 

 

ŽEMĖ, II d. 207 p., 3 užd. analizė  

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 37 p., 11 užd.

 

ŽEMĖ, II d. 219 p. 7, 8 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 39 p., 12 užd.  

 

 

Paaiškina, kas yra gyvenvietė, miestas, kaimas.

Analizuoja miesto ir kaimo privalumus bei trūkumus.

Išvardija ir žemėlapyje parodo kelis milijoninius miestus.

5. Kuo verčiasi žmonės

 

 

 

Ekonomika, ūkio šaka, užsienio prekyba, eksportas, importas, transportas, paslaugos.

 

ŽEMĖ, II d. 212 p., 1, 2 užd. analizė.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 39 p., 13 užd.

ŽEMĖ, II d. 219 p. 9 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 40 p., 14 užd.

Suvokia, kas yra ekonomika.

Skiria pirminę, antrinė ir tretinę ūkio šakas.

Žino, kas yra eksportas ir importas.

Rekomenduojamas projektinis darbas „Vaisiai ir daržovės iš viso pasaulio“, ŽEMĖ II d., 214, 215 p.

40 p., 15 užd.