Teminis planas vadovėliui LAIKAS 8, BRIEDIS, 2005

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 1 pamoka

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

Viduramžiai ir naujieji laikai

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių ir naujųjų laikų istorijos laikotarpį

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiai ir naujieji laikai įvairiose Europos šalyse prasidėjo skirtingu laiku.

 Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

 

LAIKAS I d. 6 ir 7 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Skiria ir apibūdina viduramžių ir naujųjų laikų istorijos laikotarpius.

 

I skyrius. Ant Romos imperijos griuvėsių

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Bizantija

1. Suformuoti vaizdinius apie Bizantijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Bizantijos imperijoje išsaugotas antikos paveldas.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Hipodromas, ikona, katalikybė, kodeksas, mozaika, patriarchas, stačiatikybė.

LAIKAS I d. 14–16 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1– 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  6 p.

 

LAIKAS I d. 2 užd.

Pasirinktinai:

31 p. užduotis.

Užduočių sąs. I d. 4 – 6 užduotys.

 

 

 

Apibūdina Bizantijos imperijos politinius ir kultūros pasiekimus.

2. Alacho vardu

1. Atskleisti islamo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad islamas – viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Arabeska, emyras, islamas, kalifas, Koranas, mečetė, musulmonas, teokratija.

LAIKAS I d. 17–19 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 2 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  7 p.

Ankstyvieji viduramžiai

Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 4 p. 4 – 6 užduotys.

 

Nurodo islamo atsiradimo aplinkybes, apibūdina musulmoniškąją kultūrą.

3. Krikščionybės plitimas Europoje

1. Atskleisti krikščionybės paplitimo Europoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė – viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Abatas, asimiliacija, misionierius, ordinas, paprotinė teisė, romanai, teisynas.

LAIKAS I d. 18–20 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 1 – 3 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 22 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 6 užd.

Pasirinktinai:

32 ir 33 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 6 p. 4, 5 užduotys.

 

 

 

Nusako krikščionybės įtaką visuomenei, valstybei ir kultūrai viduramžių Europoje.

4. Karolis Didysis – Europos kūrėjas

1. Suformuoti vaizdinius apie frankų imperijos sukūrimą.

2. Atskleisti frankų imperijos nuopelnus Europos kultūriniam palikimui.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Beneficija, dinastija, frankai, grafas, karolingų atgimimas, reforma, rekonkista.

LAIKAS I d. 21–23 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 7 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 4, 5 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 8 p. 4 – 6 užduotys.

Išryškina būdingiausius frankų valstybės ir valdžios bruožus.

5. Vikingai – pirkliai ir užkariautojai

1. Atskleisti vikingų žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad vikingai buvo ne tik pirkliai ir užkariautojai, bet ir atradėjai.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Berserkas, drakaras, kolonija, konungas, runos, saga, Valhala, vikingas.

LAIKAS I d. 24–26 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  8 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo vikingų įtaką viduramžių Europos raidai.

6. Slavai

1. Suformuoti vaizdinius apie slavų gyvenimo būdą.

2. Ugdyti suvokimą, jog slavai – gausiausia Europos tautų grupė.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Cerkvė, indoeuropiečiai, kirilica, slavai, večė.

LAIKAS I d. 27–29 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  11 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo slavų tautų skilimo į stačiatikius priežastis.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Drakaras, večė, beneficija, asimiliacija, islamas, misionierius, kirilica, teokratija, dinastija, runos, patriarchas, stačiatikybė, katalikybė, Koranas, berserkas, paprotinė teisė.

LAIKAS I d.

34 ir 35 p. užduotys.

 

 

 

II skyrius. Krikščioniškasis viduramžių pasaulis

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Senjorai ir vasalai

1. Atskleisti feodalizmo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiais žmonės priklausė tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms visuomenės grupėms – luomams.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Domenas, feodalizmas, feodas, hercogas, investitūra, luomas, privilegija, senjoras, vasalas.

LAIKAS I d. 38–40 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 3 užd.

Nurodo būdingiausius viduramžių feodalinės valstybės, valdžios ir visuomenės bruožus.

2. Riterių pasaulis

1. Suformuoti vaizdinius apie riterių gyvenimą viduramžiais.

2. Atskleisti riterystės saulėlydžio priežastis.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Donžonas, gūnia, herbas, heroldas, pažas, turnyras.

LAIKAS I d. 43–45 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

70 ir 71 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 13 p. 3, užd.

 

Apibūdina riterių gyvenimą viduramžiais.

3. Sunki valstiečių dalia

1. Suformuoti vaizdinius apie valstiečių gyvenimą viduramžiais.

2. Atskleisti baudžiavos irimo priežastis Europoje.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baudžiauninkai, dešimtinė, duoklė, dvaras, lažas.

LAIKAS I d. 44–46 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 15 p. 3 – 6 užduotys.

Nurodo būdingiausius valstiečių luomo bruožus, apibūdina jų gyvenimą viduramžiais.

4. Kasdienybė viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių kasdienybę.

2. Atskleisti viduramžių ir šiandienos kasdienio gyvenimo skirtumus.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Epidemija, higiena, kraitis, pribuvėja, žindyvė.

LAIKAS I d. 47–49 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

115 p. užduotis.

 

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina kasdienį gyvenimą viduramžiais.

5. Kas viršesnis – popiežius ar imperatorius?

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios pasiskirstymą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais nuolatos varžėsi tarp religinė ir pasaulietinė valdžios.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Arkivyskupas, celibatas, erezija, kardinolas, konkordatas, simonija, vyskupas.

LAIKAS I d. 50–52 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 1, 2, 19 p. 3, 4 užduotys

LAIKAS I d. 5 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 5 – 7 užduotys.

Apibūdina religinę ir pasaulietinę valdžias.

6. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Domenas, feodalizmas, feodas, hercogas, investitūra, luomas, senjoras, vasalas, donžonas, gūnia, herbas, heroldas, epidemija, higiena, arkivyskupas, celibatas, erezija, kardinolas, konkordatas, simonija, vyskupas

LAIKAS I d.

72 ir 73 p. užduotys.

 

 

7. Dievo vardu: kryžiaus žygiai

1. Atskleisti kryžiaus žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų, ir neigiamų padarinių.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Kryžininkas, kryžiuočių ordinas, pogromas, saracėnai.

LAIKAS I d. 53–55 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 20 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  10 p.

Viduramžiai Europoje.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

69 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 21 p. 5, 6, užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių priežastis, teigiamas ir neigiamas puses.

8. Viduramžių miestai

1. Atskleisti viduramžių miestų kūrimosi priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą viduramžių mieste.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Burmistras, cechas, getas, gildija, Hanzos miestų sąjunga, palūkininkavimas, savivalda.

LAIKAS I d. 56–58 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 22 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 3 užd.

 

Apibūdina viduramžių miestų gyvenimą.

9. Nuo vienuolynų mokyklų iki universitetų

1. Suformuoti vaizdinius apie mokymąsi ir mokslą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais mokslas tarnavo Dievui.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Alchemija, dekanas, dogma, fakultetas, rektorius, scholastika, teologija.

LAIKAS I d. 59–61 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 4, 25 p. 5 – 7 užduotys.

Apibūdina viduramžių Europos mokslą ir švietimą.

10. Viskas Dievo rankose: viduramžių žmogaus supratimas apie pasaulio tvarką

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio sampratą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais pasaulio tvarka ir valdymas buvo priskiriami Dievui.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Leprozoriumas, ordalijos, piligrimas, raganų medžioklė, raupsai, relikvijos.

LAIKAS I d. 62–64 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS I d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 4, 5 užduotys.

Apibūdina viduramžių žmogaus pasaulio suvokimą.

11. Viduramžių menas

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių meną.

2. Ugdyti suvokimą, kad giliai tikintys viduramžių žmonės didingiausius ir gražiausius meno kūrinius skyrė Dievui garbinti.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Asketas, gotika, grigališkasis choralas, miniatiūra, miraklis, misterija, romanas, romanika, trubadūras.

LAIKAS I d. 65–67 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 28 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 29 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina viduramžių meną.

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Kryžiuočių ordinas, pogromas, getas, saracėnai, gildija, burmistras, Hanzos miestų sąjunga, dogma, palūkininkavimas, savivalda, alchemija, dekanas, fakultetas, rektorius, scholastika, teologija, leprozoriumas, ordalijos, piligrimas, raupsai, relikvijos, asketas, miniatiūra, miraklis, misterija, romanas, romanika, trubadūras.

LAIKAS I d.

72 ir 73 p. užduotys.

 

 

 

III skyrius. Lietuva: nuo genčių sąjungos iki galingos valstybės

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Valstybės priešaušriu

1. Suformuoti vaizdinius apie mūsų protėvių gyvenimą iki valstybės sukūrimo.

2. Atskleisti žemių konfederacijos svarbą tuometinei visuomenei.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

„Gerieji žmonės”, kieminėjimas, konfederacija, kūlgrinda, laukas, laukininkas, žemė.

LAIKAS I d. 76–78 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 30 p. 1 – 4 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  13 p. arba

Lietuvos istorijos atlasas 4 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

95 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 31 p. 5 – 7 užduotys.

 

Apibūdina baltų gyvenimą iki valstybės sukūrimo.

2. Kryžiumi ir kalaviju

1. Atskleisti kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie svarbiausius kovų prieš kryžiuočius momentus.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Arbaletas, ekspansija, Kalavijuočių ordinas, magistras.

LAIKAS I d. 79–81 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 32 p. 1, 2 , 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  15 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 33 p. 4, 5, 6, 7 užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis.

3. Mindaugo laikų Lietuva

1. Atskleisti Lietuvos valstybės susiformavimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kunigaikštis Mindaugas buvo vienas iš Lietuvos valstybės kūrėjų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Delegacija, taryba, valstybė, Voruta.

LAIKAS I d. 82–84 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 34 p. 1 – 4 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 13p. arba

Lietuvos istorijos atlasas  4 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

96 ir 97 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 35 p. 5 – 8 užduotys.

 

Nurodo valstybės susikūrimo priežastis.

4. Gediminas – lietuvių ir daugelio rusų karalius

1. Suformuoti vaizdinius apie Gedimino laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gediminas daugelį pergalių pasiekė vadovaudamasis diplomatija.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Diplomatija, Gediminaičiai, tolerancija.

LAIKAS I d. 85–87 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 36 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  14 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 7 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 37 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina Gedimino laikų valstybės valdymą.

5. Algirdas ir Kęstutis

1. Suformuoti vaizdinius apie Algirdo ir Kęstučio laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Algirdas buvo rytinių, o Kęstutis – vakarinių LDK sienų gynėjas.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Bombarda, metropolija, taktika, totoriai.

LAIKAS I d. 88–90 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 38 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  15 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 39 p. 4 – 7 , 46 p. 2 užd.

 

Apibūdina Algirdo ir Kęstučio laikų valstybės valdymą.

6. Pagoniškoji Lietuvos kultūra ir valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie ikikrikščioniškąją Lietuvos kultūrą ir visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog nemaža dalis pagoniškosios kultūros elementų iki šių dienų išliko lietuvių tradicijose ir papročiuose.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Ilgieji, kuopa, ornamentas, paprotys, sutartinė.

LAIKAS I d. 91–93 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 40 p. 1, 2, 3 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 41 p. 4, 5, 6, 47 p. 1 užd.

 

Apibūdina ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūrą ir visuomenę.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Kalavijuočiai, delegacija, diplomatija, „gerieji žmonės”, kryžiuočiai, tolerancija, konfederacija, valstybė, kuopa, ekspansija, kieminėjimas, taktika.

LAIKAS I d.

98 ir 99 p. užduotys.

 

 

 

IV skyrius. Tolimosios Rytų šalys

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Žiaurieji mongolai

1. Suformuoti vaizdinius apie mongolų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Atskleisti mongolų galybės priežastis.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Aukso orda, chanas, jarlykas, jurta, mongolai, orda.

LAIKAS I d. 102–104 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 42 p. 1 užd.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  11 p.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 42 p. 2, 3 užduotys.

 

Apibūdina mongolų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Paslaptingoji Indija

1. Suformuoti vaizdinius apie indų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Atskleisti indų mokslo ir meno laimėjimus.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Budizmas, Didžiųjų Mogolų dinastija, induizmas, joga, kasta,mauzoliejus, observatorija, radža, varnos.

LAIKAS I d. 105–107 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 43 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 43 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina indų visuomenę ir gyvenimo būdą.

3. Imperatoriškoji Kinija

1. Suformuoti vaizdinius apie kinų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Atskleisti kinų mokslo laimėjimus.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Akupunktūra, autokratija, daosizmas, džonka, mandžūrai, pagoda, ritualas.

LAIKAS I d. 108–110 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 44 p. 1,2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 44 p. 3 užd.

 

Apibūdina kinų visuomenę ir gyvenimo būdą.

4. Samurajų šalis

1. Suformuoti vaizdinius apie japonų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Japonija iki XX a. vidurio laikėsi izoliacinės politikos.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Charakiris, sepuku, bonsas, bušido, ikebana, kami, samurajus, šintoizmas, šiogūnas.

LAIKAS I d. 111–113 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 45 p. 1,2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 45 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina japonų visuomenę ir gyvenimo būdą.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Pagoda, radža, jurta, akupunktūra, samurajus, šiogūnas, jarlykas, bušido, kasta,joga, daosizmas, orda, chanas, mandarinas, šintoizmas, džonka.

LAIKAS I d.

116 ir 117 p. užduotys.

 

 

 

V skyrius. Viduramžių ruduo

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Karalius ir parlamentas Anglijoje

1. Suformuoti vaizdinius apie Anglijos valstybės įkūrimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad parlamentas apribojo Anglijos karaliaus valdžią.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Centralizacija, Didžioji laisvių chartija, grafystė, lordas, luominė monarchija, parlamentas, šerifas.

LAIKAS II d. 126–128 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina parlamento vaidmenį viduramžių Anglijoje.

2. Karališkoji Prancūzija

1. Suformuoti vaizdinius apie Prancūzijos valstybės suvienijimą.

2. Atskleisti šimtamečio karo priežastis ir eigą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajoras, generaliniai luomai, inkvizicija, reabilitacija.

LAIKAS II d. 129–130 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 1 užd.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

 

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 2 užd.

 

Palygina Anglijos ir Prancūzijos valdymą viduramžiais.

3. Dievo rykštė

1. Atskleisti maro epidemijos priežastis viduramžių Europoje.

2. Suformuoti vaizdinius apie maro sukeltus padarinius viduramžių Europai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Avinjono nelaisvė, Didysis skilimas.

LAIKAS II d. 134–136 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 3 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo maro priežastis viduramžių Europoje.

4. Turkai osmanai

1. Supažindinti su turkų osmanų užkariavimais.

2. Atskleisti turkų osmanų valdymo politiką užkariautuose kraštuose.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Despotija, haremas, janyčaras, sultonas, viziris.

LAIKAS II d. 135–137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo turkų osmanų užkariavimus.

5. Didieji geografiniai atradimai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad didieji geografiniai atradimai pakeitė to meto pasaulėvaizdį, paskatino mokslo plėtrą.

Apklausa, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

Astroliabija, Didieji geografiniai atradimai, kompasas, karavelė.

LAIKAS II d. 138–140 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  19 p.

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 6 p. 3 – 6 užduotys.

Nurodo didžiųjų geografinių atradimų priežastis, įvardija didžiuosius atradimus.

6. Žmogus – pasaulio centras

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog sparti mokslo raida pakeitė Visatos sampratą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Humanizmas, mecenatas, perspektyva, Renesansas, teleskopas, utopija.

LAIKAS II d. 141–143 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

147 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 8 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

 

 

 

 

 

 

 

7. Spausdinta knyga keičia pasaulį

1. Suformuoti vaizdinius apie knygų spausdinimo išradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog knygų spausdinimo išradimas paskatino mokslo, naujų idėjų plitimą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Inkunabulai, litera, pergamentas, presas, traktatas.

LAIKAS II d. 144–143 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

 

 

 

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Renesansas, pergamentas, Didieji geografiniai atradimai, traktatas, despotija, utopija, parlamentas, janyčarai, centralizacija, inkvizicija, astroliabija, inkunabulas, luominė monarchija, Avinjono nelaisvė, generaliniai luomai.

LAIKAS II d.

148 ir 149 p. užduotys.

 

 

 

 

 

 

 

VI skyrius. Naujas pasaulio vaizdas

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Reformacija

1. Atskleisti reformacijos atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad reformacinis judėjimas paskatino keistis katalikybę, kuri ilgainiui atsikratė daugumos ydų.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Indulgencija, pastorius, protestantizmas, reformacija, tezė.

LAIKAS II d. 152–154 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 10 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  20 p.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

177 p. užduotys

Užduočių sąs. II d. 11 p. 4 – 6 užduotys.

 

Nurodo reformacijos priežastis, apibūdina katalikų ir protestantų tikėjimų skirtumus.

2. Katalikų bažnyčia atsinaujina

1. Atskleisti katalikų ir reformatų tarpusavio kovos eigą ir svarbiausius etapus.

2. Ugdyti suvokimą, jog ryžtingi katalikų veiksmai padėjo atsikovoti prarastas pozicijas daugelyje Europos šalių.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Hugenotai, indeksas, jėzuitų ordinas, kontrreformacija, šv. Baltramiejaus naktis, Tridento susirinkimas.

LAIKAS II d. 155–157 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 12 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  20 p.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 13 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina katalikų kovą su protestantais, nurodo jos padarinius.

3. Jūrų valdovės

1. Atskleisti kolonializmo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie kolonializmo padarinius Naujajam pasauliui.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Kolonializmas, konkistadorai, Naujasis pasaulis, plantacija, racionas, trikampė prekyba.

LAIKAS II d. 158–160 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 14 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Pasirinktinai:

178 ir 179 p. užduotys

Užduočių sąs. II d. 14 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo kolonializmo priežastis bei padarinius.

4. Pinigų galia

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio ekonomikos raidą kapitalizmo formavimosi laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad ekonomikos raida, naujų žemių atradimas, laipsniškai keitė žmonių gyvenimo būdą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Akcija, akcininkas, birža, dividendas, kapitalas, kapitalizmas, manufaktūra, merkantilizmas, rinka.

LAIKAS II d. 161–163 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 16 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina pasaulio ekonomikos raidą kapitalizmo formavimosi laikotarpiu.

5. „Valstybė – tai aš!”

1. Atskleisti absoliutinio valdymo ypatybes.

2. Suformuoti vaizdinius apie Liudviko XIV valdymą.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Absoliutizmas, ceremonimeistras, intendantas, iždas.

LAIKAS II d. 164–166 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 17 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

 

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 18 p. 4 – 7 užduotys.

 

Apibūdina Liudviko XIV valdymą Prancūzijoje, nurodo esminius absoliutizmo bruožus.

6. Anglijos revoliucija

1. Atskleisti Anglijos revoliucijos priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie revoliucijos eigą ir padarinius.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Diktatūra, konstitucinė monarchija, lordas protektorius, parlamentinė respublika, puritonizmas, revoliucija.

LAIKAS II d. 167–169 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo Anglijos revoliucijos priežastis, apibūdina revoliucijos eigą.

7. Rusijos kelias į Europą

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos valstybės raidą ikireforminiu laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog Petro I dėka Rusijos valstybė tapo galinga imperija.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bojarinas, caras, gubernija, gubernatorius, pagalvės mokestis, rekrutas.

LAIKAS II d. 170–172 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  22 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 12 p.

 

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 3, 4 užduotys.

 

Palygina Rusijos valstybės gyvenimą ikireforminiu ir poreforminiu laikotarpiu.

8. Barokas ir klasicizmas

1. Suformuoti vaizdinius apie esminius baroko ir klasicizmo bruožus.

2. Supažindinti su iškiliausiais baroko ir klasicizmo epochų kūrėjais.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Barokas, klasicizmas, pompastika, simetrija.

LAIKAS II d. 173–175 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 21 p. 1 – 3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 13 p.

LAIKAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo esminius baroko ir klasicizmo bruožus.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Merkantilizmas, absoliutizmas, konstitucinė monarchija, reformacija, kapitalizmas, kolonializmas, trikampė prekyba, manufaktūra, protestantizmas, barokas, revoliucija, kontrreformacija, indulgencija, parlamentinė respublika.

LAIKAS II d.

180 ir 181 p. užduotys.

 

 

 

VII skyrius. Europėjanti Lietuva

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas

1. Atskleisti Krėvos sutarties sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos krikštas priartino valstybę prie katalikiškos Europos, sudarė sąlygas plisti krikščioniškai Vakarų Europos kultūrai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Personalinė unija, tėvonija, Magdeburgo teisė.

LAIKAS II d. 184–186 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 23 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  14 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 3 – 6 užduotys.

 

Nurodo Krėvos sutarties sudarymo priežastis, jos įtaką valstybės raidai.

2. Vytautas – LDK valdovas

1. Suformuoti vaizdinius apie kovą dėl LDK sosto.

2. Atskleisti pagrindinius Vytauto užsienio politikos tikslus.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Dėkla, denaras, veldamai.

LAIKAS II d. 187–189 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  16 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 6 p.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 25 p. 3 užd.

 

Nurodo pagrindinius Vytauto užsienio politikos tikslus.

3. Lemiamoji pergalė

1. Suformuoti vaizdinius apie Žalgirio mūšio eigą.

2. Ugdyti suvokimą, jog lietuvių pergalė Žalgirio mūšyje galutiniai pakirto Ordino galybę ir prestižą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

 

LAIKAS II d. 190–192 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 26 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  17 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 7 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 26 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Žalgirio mūšio eigą, nurodo mūšio išdavas.

4. Vytautas Didysis

1. Suformuoti vaizdinius apie Vytauto valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vytauto valdymo metais LDK pasiekė galios viršūnę.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Kaštelionas, rezidencija, vaivada, vaivadija, valstybingumas.

LAIKAS II d. 193–195 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 27 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  16 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 6 p.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 27 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo svarbiausius Vytauto nuopelnus valstybei.

5. Ponų valdžioje

1. Atskleisti didikų įtakos didėjimo Lenkijos – Lietuvos valstybėje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog lemiamą žodį valstybės valdyme turėjo Ponų taryba ir seimas.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Didikai, Kazimiero teisynas, Ponų taryba, seimas, Statutas.

LAIKAS II d. 196–198 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 28 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 28 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina valstybės valdymą valdžioje įsigalėjus Ponų tarybai.

6. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Personalinė unija, tėvonija, Magdeburgo teisė, dėkla, denaras, veldamai, kaštelionas, rezidencija, vaivada, vaivadija, valstybingumas, didikai, Kazimiero teisynas, ponų taryba, seimas, Statutas.

LAIKAS II d.

218 ir 219 p. užduotys.

 

 

7. LDK visuomenė

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK visuomenę XVI – XVII a.

2. Ugdyti suvokimą,jog gausiausią LDK visuomenės grupę sudarė valstiečiai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Etninė grupė, imigrantas, Lietuvos metraščiai, Lietuvos Metrika, vikaras.

LAIKAS II d. 199–201 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 29 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 3 užd.

 

Apibūdina LDK XV – XVI a. visuomenę.

8. Valstiečiai tampa baudžiauninkais

1. Atskleisti valstiečių tapsmo baudžiauninkais aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad valstiečių kasdienybė tapus baudžiauninkais itin pasunkėjo.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Dūminė pirkia, činšas, gatvinis kaimas, naginės, palivarkas, rėžis, valakas.

LAIKAS II d. 202–204 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 30 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 8 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 30 p. 3 – 5 užduotys.

 

Palygina valstiečių padėtį iki ir pobaudžiaviniu laikotarpiu.

9. Gyvenimas mieste

1. Suformuoti vaizdinius apie miestiečių gyvenimą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad didesniems ir turtingesniems miestams valdovai suteikė Magdeburgo teisę.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Brolija, jurisdika, koklis, magistratas, vaitas.

LAIKAS II d. 205–207 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 31 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 31 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina gyvenimą LDK miestuose.

10. Vilnius – LDK sostinė

1. Atskleisti gyvenimo Vilniuje ypatybes XVI a.

2. Suformuoti vaizdinius apie miesto vaizdą, architektūrą, XIV – XVI a.

Apklausa, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Arsenalas, Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas.

LAIKAS II d. 208–210 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 32 p. 1, 3, 4 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 8 p.

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

248 ir 249 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 32 p. 2 užd.

 

Apibūdina gyvenimą Vilniuje XIV – XVI a.

11. Tolerancijos

dvasia: nekrikščionys Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie nekrikščionių gyvenimą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, jog nekrikščionių atžvilgiu LDK vyravo tolerancijos dvasia.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Gaonas, jidiš, kahalas, karaimai, karaizmas, kenesa, litvakai, macas, rabinas, sinagoga.

LAIKAS II d. 211–213 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 34 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

215 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 34 p. 4 užd.

 

Apibūdina nekrikščionių padėtį LDK.

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Etninė grupė, imigrantas, Lietuvos metraščiai, Lietuvos Metrika, vikaras, činšas, naginės, palivarkas, rėžis, valakas, brolija, jurisdika, magistratas, vaitas, arsenalas, Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas, Gaonas, kahalas, karaimai, litvakai, macas, rabinas, sinagoga.

 

LAIKAS II d.

218 ir 219 p. užduotys.

 

 

 

VIII skyrius. Drauge su Lenkija

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Liublino unija

1. Atskleisti Liublino unijos sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad unija sustiprino LDK ir Lenkiją, padėjo priešintis Rusijai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Federacija, senatorius.

LAIKAS II d. 222–224 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 35 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  24 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 9 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 36 p. 3 – 6 užduotys.

 

Nurodo Liublino unijos sudarymo priežastis ir padarinius.

2. Pirmųjų renkamų valdovų laikais

1. Apibūdinti karališkąją valdžią ATR.

2. Atskleisti pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Elekcinis seimas, Henriko artikulai, husarai, mitra, pacta conventa, paliaubos, tarpuvaldis, Vyriausiasis LDK bajorų suvažiavimas.

LAIKAS II d.225–227 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 37 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  25 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 11 p.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

216 ir 217 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 37 p. 3 – 5 užduotys.

 

Apibūdina pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

3. Bajorų valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie bajorų luomą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad bajorai buvo svarbiausias LDK luomas.

 

 

 

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajorų demokratija, patriotas, pavietas, pilietis, plikbajoriai, politinė bajorų tauta, seimelis.

LAIKAS II d. 228–230 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 38 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 7 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 38 p. 3 užd.

 

Apibūdina bajorų luomo įtaką LDK.

4. Protestantiškoji reforma Lietuvoje

1. Atskleisti protestantizmo kelią į Lietuvą.

2. Ugdyti suvokimą, jog protestantizmas Lietuvoje nenurungė katalikybės.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Arijonizmas, katekizmas, kolegija, postilė, konfederacija.

LAIKAS II d. 231–233 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 39 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 10 p.

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 39 p. 3 – 5 užduotys.

 

Nurodo svarbiausius protestantų nuopelnus Lietuvai.

5. Katalikų atsakas

1. Atskleisti Bažnyčios atsinaujinimo įtaką LDK kultūrai.

2. Atskleisti unitų atsiradimo priežastis.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Akademija, bazilijonai, kalvarijos, unitai.

LAIKAS II d. 234–236 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 40 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 10 p.

 

LAIKAS II d. 8 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 40 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo katalikų kovos prieš protestantus būdus ir priemones, paaiškina unitų atsiradimo priežastis.

6. Karų amžius

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK politiką XVI a. pab. – XVII a.

2. Atskleisti karų įtaką ATR silpnėjimui.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Dinastinis karas, kazokai, okupacija.

LAIKAS II d. 237–239 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 41 p. 1, 2, 3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 11, 12 p.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 42 p. 4 – 8 užduotys.

 

Apibūdina karų įtaką ATR silpnėjimui.

7. Bajorų savivalės laikai

1. Atskleisti karaliaus valdžios silpnėjimo Respublikoje priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie bajorų savivalę Respublikoje XVII a. II pusėje – XVIII a.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Anarchija, liberum veto, nihil novi, oligarchija, polonizacija.

LAIKAS II d. 240–242 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 43 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 43 p. 4 užd.

 

Nurodo karaliaus valdžios Respublikoje silpnėjimo priežastis.

8. Kultūros ir mokslo pasaulyje

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslą ir kultūrą LDK XVI – XVII a. sandūroje.

2. Parodyti Vilniaus akademijos indėlį į mokslą ir kultūrą Lietuvoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Istoriografija, panegirika, logika.

LAIKAS II d. 243–245 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 44 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 13 p.

LAIKAS II d. 2 užd.

Pasirinktinai:

247 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 45 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

48 p. užduotis.

Apibūdina mokslo ir kultūros raidą Lietuvoje XVI – XVII a. sandūroje.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Liberum veto, unitai, anarchija, kazokai, okupacija, postilė, logika, akademija, Henriko artikulai, federacija, politinė bajorų tauta, senatorius, panegirika, elekcinis seimas, katekizmas, plikbajoris.

LAIKAS II d.

250 ir 251 p. užduotys.

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 3, 4 užduotys.