TEMINIS PLANAS NAUJAJAM VADOVĖLIUI

ŽEMĖ 8

 

Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas

BRIEDIS, 2010

 

  VI skyrius: EUROPOS ŪKIS

     Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Europos ekonomikos ypatumai ir kontrastai

Bendrasis vidaus produktas (BVP), bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui (BVP/1 gyv.), ekonomiškai stiprios šalys, vidutinio ekonomikos lygio šalys, silpnesnės ekonomikos šalys, ES regioninė plėtra, ES struktūriniai fondai.

ŽEMĖ, II d. 126,127 p. 1–3 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 1 p.

1, 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 1 p.

3, 4 užd..

 

Žino aukščiausio ir žemiausio ekonomikos lygio Europos regionus.

Išvardija ekonomiškai stiprių, vidutinio ekonomikos lygio ir silpnesnės ekonomikos šalių esminius požymius.

Paaiškina ES vykdomos regioninės politikos tikslus.

2. Šiaurės šalių gamtos turtai

Miškininkystė, sieliai, celiuliozė, darnioji plėtra, vandens jėgainės, vėjo jėgainės, vėjo parkai, planktonas, žvejybos kvotos, akvakultūra.

ŽEMĖ, II d. 130 p. 1 pav.,  131 p. 6, 7 pav., 132 p. 11 pav., 133 p. 12, 13 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 2 p.,

2 užd. (1, 2), 3 p. 5 užd. (1–4), 4 p. 7 užd. (1–3).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 2 p. 3 užd., 3 p. 6 užd., 4 p. 8 užd. (1–3), 4 p. 9 užd.(1–4).

 

Žino, kuriais gamtos turtais garsėja Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Islandija.

Nurodo, kokią reikšmę minėtų valstybių ūkio vystymuisi turi svarbiausių gamtos išteklių įsisavinimas.

3. Naftos gavyba Šiaurės jūroje

Naftos platforma.

ŽEMĖ, II d. 134 p. 1, 2 pav.,  135 p. 3 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 5 p. 10 užd. (3, 4).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 5 p.

10 užd. (1, 2), 11 užd. (1–3).

Žemėlapyje rodo Europos valstybes, turinčias teisę eksploatuoti naftą.

 

Įvardija naftos gavybos Šiaurės jūroje ypatumus.

4. Roterdamas – prekių kryžkelė Europoje

Krovinių apyvarta, konteineriai.

ŽEMĖ, II d. 136 p., 1 pav.,  137 p. 3 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 6 p. 12 užd. (1–4).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 6 p.,

13 užd. (1–4).

Paaiškina, kuo ypatinga Roterdamo uosto geografinė padėtis.

 

Paaiškina Roterdamo uosto svarbą prekybiniams Europos valstybių santykiams.

5. Žemės ūkis po Pietų saule

Dirbtinis drėkinimas, drėkinamoji žemdirbystė, uerta, sezoninis darbas.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 7 p.

14 užd. (1, 2), 15 užd. (1–4).

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 7 p.

16 užd. (1–3).

Žino, kodėl Viduržemio klimatas labai tinka kultūriniams augalams augti.

Išvardija pagrindinius Viduržemio regione auginamus kultūrinius augalus, nurodo jų kilmę.

Nurodo drėkinamosios žemdirbystės ypatumus Ispanijoje.

6. Turizmas Alpėse

Infrastruktūra, perėjos, tuneliai, masinis turizmas.

ŽEMĖ, II d. 140 p., 1 pav.  analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 8 p. 18 užd. (1–3), 9 p. 19 užd. (1, 2).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 8 p.

17 užd. (1, 2).

Vardija ir žemėlapyje rodo Alpių regiono valstybes.

Paaiškina, kodėl Alpės – populiariausias kalnų turizmo regionas pasaulyje.

Įvertina masinio turizmo padarinius Alpių kraštovaizdžiui.

7. Viduržemis – turistų rojus

 

ŽEMĖ, II d. 143 p., 4 pav.  analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 10 p. 20 užd. (1, 2), 21 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 11 p.

22 užd..

Žino, kodėl Viduržemio regione populiarus turizmas.

Išvardija daugiausiai turistų lankomas valstybes bei jų kurortus.

Įvertina turizmo svarbą šalių ūkio plėtrai.

 

 

 VII skyrius: EUROPOS ŠALIŲ APŽVALGA

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Jungtinė Karalystė ir Airija

Pramonės perversmas.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 12 p.

1užd. (1–5), 13 p. 2 užd. (1, 2).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 13 p.

3 užd. (1–3).

 

Įvertina JK geografinę padėtį ir gamtinių sąlygų ypatumus.

Žino JK regionus ir juose gyvenančias tautas.

Paaiškina sąvoką „pramonės perversmas“.

Apibūdina dabartinę JK pramonės būklę.

 

2. Prancūzija

Pramonės išdėstymo veiksniai, specializacija, sidras.

ŽEMĖ, II d. 160 p. 8 pav.,  161 p. 10 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 14 p. 4 užd. (1–4), 5 užd. (1–4), 6 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 15 p. 7 užd. (1, 2).

 

Įvertina Prancūzijos geografinę padėtį ir gamtinių sąlygų ypatumus.

Įvardija problemas, kurias sukelia imigrantai iš buvusių Prancūzijos kolonijų.

Žino, kuriuose Prancūzijos regionuose susitelkusios pramonės įmonės, įvardija jų gaminamą produkciją.

Nurodo žemės ūkio produkcija garsėjančias Prancūzijos sritis.

3. Olandija

Pylimai, polderiai, intensyvus ūkis.

ŽEMĖ, II d. 162 p., 1, 2,  3 pav.,  163 p. 4, 5 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 16 p. 8 užd. (1–4), 9 užd. (1).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 16 p.

9 užd. (2–4).

Įvertina Olandijos geografinę padėtį ir gamtines sąlygas.

 

Žino, kaip olandai apsaugo žemes nuo grėsmingų jūros potvynių.

 

Žino, kad šiltnamių ūkis yra sena šalies tradicija.

4. Vokietija

Aglomeracijos, rekultivavimas, investicijos.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 17 p. 10 užd. (1–3), 11 užd. (1–3), 12 užd. (1–3).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 18 p.

13 užd. (1, 2), 14, 15 užd..

Įvertina Vokietijos geografinę padėtį ir gamtines sąlygas.

 

Įšvardija stambiausias Vokietijos aglomeracijas.

 

Įšvardija pagrindinius Vokietijos automobilių pramonės centrus.

5. Italija

Italijos šiaurė, Italijos pietūs.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 20 p.

16 užd. (1–5), 17 užd. (1, 2).

 

ŽEMĖ, II d. 190 p. 3 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 20 p.

18 užd..

Apibūdina Italijos geografinę padėtį ir gamtinių sąlygų ypatumus.

Žino ir žemėlapyje rodo garsiausius Italijos miestus.

Įvardija pagrindinius

Šiaurės ir Pietų Italijos ekonomikos skirtumus.

6. Lenkija

 

ŽEMĖ, II d. 172 p. 3 pav.  analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 21 p. 19 užd. (1–5).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 21 p.

20 užd..

Apibūdina ir įvertina Lenkijos geografinę padėtį bei gamtines sąlygas.

Žino Aukštutinės Silezijos svarbą Lenkijos ekonomikoje.

Žino Lenkijos žemės ūkio vystymo kryptis.

7. Latvija ir Estija

 

ŽEMĖ, II d. 178 p. 6, 7 pav., 179 p. 10–12 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 22 p. 21 užd. (1–5), 23 p. 22, 23 užd. (1, 2).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 23 p.

24 užd. (1–3).

Palygina Latvijos ir Estijos geografinę padėtį ir gamtines sąlygas.

8. Baltarusija

Krovinių tranzitas, upių vandenskyra, lietuviškos salos.

ŽEMĖ, II d. 180 p. 1 pav., 182 p. 6 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 24 p. 25 užd. (1–6).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 24 p.

26 užd..

Įvertina Baltarusijos geografinę padėtį ir gamtines sąlygas.

Žino apie Lietuvos ir Baltarusijos istorinius praeities ryšius.

Apibūdina Baltarusijos mašinų pramonę.

9. Ukraina

 

Unitai, stepės, juodžemis derlingumas, erozija, koksas, juodosios metalurgijos pramonė.

ŽEMĖ, II d. 185 p. 10 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 25 p. 27 užd. (1–4), 28 užd.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 25 p.

29 užd..

Įvertina Ukrainos geografinę padėtį ir gamtines sąlygas.

Įvardija žemės ūkio vystymo problemas.

Apibūdina Doneco-Dnepro pramonės sritį.

 

 VIII skyrius: RUSIJA

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Rusija – didžiausia pasaulio valstybė

Sibiras.

ŽEMĖ, II d. 194 p. 1 pav., 195 p. 4 pav. analizė.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 27 p.

1, 2 užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 27 p.

3 užd..

 

Apibūdina Rusijos geografinę padėtį.

Žemėlapyje rodo pagrindines Rusijos gamtines sritis.

2. Rusija – gamtos kontrastų kraštas

Tundra, beržai keružiai, taiga, žemyninis klimatas, daugiametis įšalas.

ŽEMĖ, II d. 197 p. 10 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 28 p. 2 užd. (1, 2), 3 užd. (1, 2), 4 užd. (1–4).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 28 p. 2 užd. (3).

 

Nurodo Sibiro taigos ypatumus.

Apibūdina Sibiro upes, jų tėkmės kryptį, vandeningumą, laivybą.

Paaiškina, kodėl vidurio Sibiro klimatas griežtai žemyninis.

Paaiškina, kas yra daugiametis įšalas.

3. Volga – ilgiausia Europos upė

Delta, tvenkiniai, šliuzai.

ŽEMĖ, II d. 198 p. 1pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 29 p. 5 užd. (1–5).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 29 p.

6 užd..

Žemėlapyje rodo Volgos kelią nuo ištakų iki žiočių.

 

Žino ir parodo žemėlapyje stambiausius miestus prie Volgos.

 

Įvertina Volgos upės panaudojimo galimybes šalies ūkyje.

4. Rusijos gyventojai

Demografinė katastrofa, rusifikacija.

ŽEMĖ, II d. 200 p. 1–3 pav., 201 p. 5 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 30 p. 7 užd., 8 užd.(1).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 30 p.

8 užd. (2, 3)..

Paaiškina, kodėl Rusijoje gyvena tiek daug tautų.

 

Pagrindžia netolygaus gyventojų pasiskirstymo Rusijos teritorijoje priežastis.

 

Paaiškina, kodėl Rusija yra federacinė valstybė.

5. Kaliningrado sritis – Karaliaučiaus kraštas

Karaliaučiaus kraštas, Mažoji Lietuva, tranzitas.

ŽEMĖ, II d. 202 p. 1 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 31 p. 9 užd. (1–4).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 31 p.

10 užd. (1–3).

Apibūdina Karaliaučiaus krašto geografinę padėtį.

 

Žino, kurie lietuvių kultūros puoselėtojai gyveno šiame krašte.

 

Komentuoja, kuo Lietuvai naudingas Rusijos krovinių ir keleivių tranzitas.

6. Gamtos turtai ir šlubuojanti ekonomika

Žaliavos, naftotiekiai, dujotiekiai, branduolinė energetika.

ŽEMĖ, II d. 204 p. 1, 2 pav., 205 p. 4 užd. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 32 p. 11 užd. (1–3), 33 p. 14 užd. (1, 2).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 32 p.

11 užd. (4), 33 p. 12 užd. (1, 2), 13 užd. (1–3).

Nurodo didažiausius naudingųjų iškasenų telkinius Rusijoje.

 

Paaiškina, kodėl Rusija, turėdama milžiniškus gamtos išteklius, smarkiai atsilieka nuo daugelio Europos šalių ir JAV.

 

Įvertina aplinkos būklę Rusijoje.

 

 IX skyrius: PASAULINIS VANDENYNAS

Siūlomas pamokų skaičius: 4 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Jūrų ir vandenynų vanduo

Pasaulinis vandenynas, druskingumas, ledkalniai.

ŽEMĖ, II d. 212 p. 1–3 pav., 213 p. 4, 5 pav. analizė.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 35 p.

1(1–3) užd..

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 36 p.

2 užd.(1–4).

 

Paaiškina, nuo ko priklauso druskingumas jūrose ir vandenynuose.

Paaiškina, nuo ko priklauso pasaulinio vandenyno vandens temperatūra.

Žino, kaip ir kur susidaro ledkalniai.

2. Vandenyno dugnas

Žemyno šleifas, žemyno šlaitas, vandenyno guolis, giliavandenės įdubos, riftinis slėnis, vulkaninės salos, echolotas.

ŽEMĖ, II d. 241 p. 1–3 pav., 215 p. 4, 5 pav. analizė.

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 36 p. 3 užd. (1–3), 37 p. 4 užd. (1–3).

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 37 p. 4 užd. (1–3).

 

Žino vandenynų dugno dalis, jas komentuoja.

Žino, kaip tiriamas vandenynų dugnas.

Komentuoja, kuo įdomus ir naudingas žmonėms žemyno šelfas.

3. Vandens judėjimas Pasauliniame vandenyne

Ketera, bangos aukštis, potvyniai, atoslūgiai, vandenynų srovės, šiltosios srovės, šaltosios srovės, Vakarų vėjų srovė.

ŽEMĖ, II d. 216 p. 1, 2 pav., 217 p. 3 pav. analizė.

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 37 p.

4 užd. (1–3), 38 p. 5 užd. (1–4).

Žino, kaip susidaro bangos.

 

Paaiškina, kodėl vyksta potvyniai ir atoslūgiai.

 

Žino pagrindines šiltąsias ir šaltąsias sroves bei jų įtaką pakrančių klimatui.

4. Vandenynas ir žmonių ūkinė veikla

Radiolokatorius, gręžimo platforma, tanklaiviai, vandens valymo įrengimai, planktonas.

ŽEMĖ, II d. 218 p. 3–6 užd..

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 38 p.

6 užd..

Žino jūrų ir vandenynų svarbą žmonijai.

 

Paaiškina vandenyno taršos pasekmes žmonijai.