Ostujuhend

 Soovides osta www.briedis.eu e-poest tooteid, peate tutvuma e-poe ostujuhendiga ja seda kinnitama. Tellimuse esitamisel e-poes www.briedis.eu, klikkige lingile „Kinnitan“. Sellega kinnitate, et olete tutvunud e-poe ostutingimustega ning nõustute ja kohustute neid täitma. 

E-poe www.briedis.eu ostujuhend

1. Üldtingimused.

Kirjastuse „Briedis“ e-poe ostutingimused (edaspidi nimetatud „Ostu-Müügileping“) kehtivad kõikide isikute suhtes, kes tellivad tooteid ja kasutavad e-poe teenuseid. Kirjastuse „Briedis“ (edaspidi Müüja) ja kliendi (edaspidi Ostja) vahel sõlmitakse interneti koduleheküljel www.briedis.eu (edaspidi nimetatud „e-pood“) Ostu-Müügileping, millega määratakse Ostja ja Müüja omavahelised  õigused ja kohustused.

E-poes pakutavaid tooteid müüakse:
1.2.1. õigusvõimelisele füüsilisele isikule:
1.2.2. juriidilisele isikule; 
1.2.3. ülalnimetatute isikute volitatud esindajatele;
1.2.4. Alaealistele 14- 18-aastastele isikutele müüakse tooteid ainult lapsevanema või hooldaja nõusolekul.

Ostja, registreerudes e-poes ja kasutades kõiki e-poe pakutavaid teenuseid, või ostes tooteid e-poes registreerumata, kinnitab, et on tutvunud müügilepinguga ja nõustub täitma antud lepingu kõiki ettenähtuid tingimusi.

Müüjal on õigus mistahes ajal muuta või täiendada Ostu-Müügilepingut.

2. Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete kaitse.

Ostja, tellides tooteid e-poest, peab esitama kõik andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks: eesnimi, perekonnanimi, asutuse nimetus, ettevõtte andmed- äriregistrikood, KM kood, täpne toodete kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon, e-postiaadress. Ostja täidab registreerimisvormi kohustuslikud väljad ja kinnitab esitatud andmete õigsust.

Ostja kohustub registreeritud andmeid koheselt uuendama ja täiendama nende muutudes. Müüja ei vastuta kahjumite eest, mis on tekitatud Ostjale või kolmandatele isikutele, kui Ostja  on esitanud mittetõeseid ja mittetäielikke andmeid ning registreeritud andmeid ei ole uuendatud või ei ole neid täiendatud.

 Ostja, Ostu- Müügilepingut kinnitades, nõustub, et Müüja võib kasutada esitatud isikuandmeid oma müügitegevuses ja otseturustuses. Müüjal ei ole õigust avaldada andmeid kolmandatele isikutele ja isikutele, kes ei ole otseselt seotud teenuste müügiga. Kõikidel muudel juhtudel võib ostja isikuandmeid avaldada ainult Leedu õigusaktides ettenähtud juhtudel.

3. Ostu-Müügilepingu sõlmimine.

Ostja tellib tooteid e-poes elektroonilise tellimissüsteemi kaudu. Tellimus vormistatakse, kui Ostja klikib ikoonile „Vormista ost“. Sellega Ostja sõlmib Müüjaga Ostu - Müügilepingu ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub e-poe www.briedis.eu ostutingimustega. Müüja, saadab teate tellimuse kättesaamisest Ostja poolt esitatud e-postiaadressile.

4. Ostja õigused ja kohustused.

Ostjal on õigus osta tooteid e-poes Ostu - Müügilepingu tingimustel. 
4.2 Registreeritud  Ostja kohustub koheselt uuendama esitatud andmeid, kui need on muutunud.
4.3. Registreeritud Ostja kohustub hoidma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena.
4.4 Ostja, kasutades e-poe  teenuseid, kohustub järgima Ostu - Müügilepingu sätteid ja kõiki teisi kehtivaid Leedu Vabariigi seadusi või õigusakte.

5. Müüja õigused ja kohustused.

  Müüjal on õigus eelnevalt hoiatamata e-poe tegevus ajutiselt või täielikult peatada.

5.1 Müüjal on õigus koheselt ja ilma eelneva hoiatuseta Ostja teenuste kasutamist e-poes piirata või peatada, kui Ostja ohustab e-poe tegevust ja ohutust.
5.3. Müüja võimaldab Ostjal kasutada Ostu - Müügilepingu tingimustel e-poes pakutavaid teenuseid.
5.4. Müüja kasutab Ostja andmeid Ostu - Müügilepingu 2 punkti tingimustel.  
5.5. Müüja kohustub tooted Ostjani toimetama 7 punkti alusel. Juhul kui Müüjal ei ole võimalust  tellitud toodet kohale toimetada, tingitud asjaolust, mida Müüja ei saa mõjutada, kohustub Müüja pakkuma analoogset toodet, või tagastama toote eest makstud summa Ostjale, või leidma mõlemapoolseid huvisid arvestava kokkuleppe.   

6. Toodete hind ja makseviisid.

Müüjal on õigus ilma eelneva hoiatuseta  muuta e-poes tooteinfot ja teisi tingimusi.

 Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui Ostja on registreeritud Eesti äriregistris ja esitanud õige registrikoodi – siis toodete hind on käibemaksuta.

 Tellitud toodete eest maksmine:

 Haridusasutused võivad maksta toodete eest kohalikus pangas rahaülekandega 21 päeva jooksul. Toodete originaal arve saadetakse koos toodetega;

6.3.2 Ostja maksab tellitud toodete eest saadud arve alusel rahaülekandega, mis on näha kinnitatud tellimuses. Registreeritud kasutaja näeb tellitud toodete eelarvet leheküljel Tellimuste ajalugu  → Tellimused. Tellimuse täitmisaja alguseks loetaks, kui rahaülekanne on toimunud Müüja pangaarvele.

7. Toodete kohaletoimetamine.

Haridusasutuste poolt tellitud tooted toimetatakse kohale kullerfirmaga 10 tööpäeva jooksul või tooteinfos näidatud tarneaja jooksul. Teistele Ostjatele toimetatakse tooted kohale kullerfirmaga 10 tööpäeva jooksul peale rahaülekannet  Müüja pangaarvele. 

Originaalarve saadetakse alati koos toodetega.

Kohaletoimetamine Eestisse on tasuta.

 Toodete üleandmisel peab Ostja toodete paki üle vaatama ja paki väliste vigastuste korral kirjutama sellekohase märke kulleri saatelehele. Kui Ostja, paki vastuvõtmisel allkirjastab kullerfirma saatelehe ilma märketeta, loetakse, et pakk on vastu võetud ilma vigastusteta.

 Müüja ei vastuta tellitud toodete kohaletoimetamise täitmise või viivituse eest, juhul kui Ostja on esitanud ebatäpse kättetoimetamise aadressi või tegemist on kullerfirma süüga.

 Toodete kohaletoimetamise tähtaajad ei kehti juhul, kui Müüjal ei ole laos vajalikke tooteid ja sellest on Ostjat teavitatud.

8. Toodete tagastamine.

Ostjal on õigus tagastada tooteid 7 päeva jooksul, teavitades sellest eelnevalt Müüjat e-posti teel. Müüja tagastab raha Ostjale 15 päeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamise kuupäevast. Tagastades tooteid, peab Ostja esitama ostudokumendi. Tagastatud toodete pakend ning tooted ei tohi olla rikutud.

 Ostjal on õigus tooteid ümber vahetada, kui tegemist on valmistaja praagiga. Vahetatavate toodete korduv saatmine toimub Müüja kulul.

Ostja õigused on reglementeeritud Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis, Leedu Vabariigi majandusministri 17 augusti 2001 aasta määrusega Nr.258, mis kehtivad sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral.

9. Kommentaaride postitamine.

Ostjal on õigus avaldada oma arvamust e-poes müüdavatest toodetest.

 Ostja nõustub ja kinnitab, et kommentaar vastab järgmistele nõuetele:

9.2.1. on õigne ja täpne ning kommenteerib ainult antud toodet;
9.2.2. ei ole reklaam;
9.2.3. ei ole eksitav või solvav ning ei kasutata ebatsensuurseid sõnu;
9.2.4. ei riku Müüja või kolmandate isikute õigusi;
9.2.5. ei riku Leedu Vabariigi seadusi ja nendega kaasnevaid õigusakte
9.3. Müüja jätab endale õiguse kõrvaldada selliseid Kliendi kommentaare, mis ei vasta  9. punkti nõuetele.

10. Intellektuaalne omand.

Kõik e-poe õigused ja seal olevate toodete autoriõigused on kaitstud. E-poes olevate toodete sisu või teavet ei tohi moonutada, avaldada ega levitada ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11.Teabevahetus.

11.1 Müüja saadab kõik aruanded, kinnitused ja muu info e-kirja teel Ostja aadressile, mille ostja on registreerimisel esitanud.
11.2. Müüja ei vastuta internetiühenduse ja e-posti teenuste pakkujate võrguprobleemide eest, kui ostja ei saa müüjalt teavet või e-kirju. 
11.3. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-posti aadressile [email protected].

12. Kohaldatav õigus.

12.1 Antud ostujuhend vastab Leedu Vabariigi seadustele.
12.2 Kõik vaidlused, mis tekivad ostujuhendi kasutamisel, lahendadakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.