Pirkimo taisyklės

 

Norėdami pirkti e. knygyne www.briedis.lt, privalote susipažinti su privatumo ir elektroninės parduotuvės taisyklėmis, jas patvirtinti. Pateikdami užsakymą e. knygyne www.briedis.lt  ir paspausdami mygtuką  „Patvirtinti“, jūs patvirtinate, kad susipažinote su e. knygyno bei privatumo taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis.

e. knygyno www.briedis.lt  taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios e. knygyno taisyklės yra prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“),  kuri yra sudaroma tarp Leidyklos „Briedis“ (toliau „Pardavėjas“) ir Jūsų (toliau „Pirkėjas“) dėl naudojimosi elektroninės prekybos svetaine www.briedis.lt (toliau „e. knygynas“) ir kurioje yra nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės ir pareigos, įsigyjant prekes e. knygyne, bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu e. knygyne susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti e. knygyne turi teisę:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys; 
1.2.2. juridiniai asmenys; 
1.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai;
1.2.4. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, savarankiškai nedisponuojantys savo pajamomis, gali pirkti tik su tėvų arba globėjų sutikimu.
1.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas e. knygyne ir naudodamas visas e. knygyno teikiamas paslaugas arba pirkdamas e. knygyne be registracijos, patvirtina, kad susipažino su šia Sutartimi ir įsipareigoja laikytis visų šioje Sutartyje numatytų reikalavimų. 
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti šią Sutartį.

2. Registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes e. knygyne, turi pateikti visus prašomus duomenis, reikalingus tinkamam užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą bei rekvizitus, tikslų adresą, kuriuo reikia pristatyti prekes, kontaktinį telefoną, el. paštą. Pirkėjas, pateikdamas savo duomenis, garantuoja, kad šie duomenys yra teisingi ir išsamūs.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja pakeisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis, šiems pasikeitus. Pardavėjas nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius registracijos duomenis arba jų nepakeitė ir (ar) nepapildė.
2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkėjas pateikia prekių užsakymą, naudodamasis elektronine e. knygyno užsakymų sistema. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. Paspausdami mygtuką „Patvirtinti“ sudarote Pirkimo – pardavimo sutartį ir patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su e. knygyno www.briedis.lt bei privatumo taisyklėmis. Pardavėjas, gavęs užsakymą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e. knygyne www.briedis.lt tokiomis sąlygomis, kurios yra numatytos šioje Sutartyje ir kitose e. knygyno informacijos skiltyse.
4.2. Registruotas Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti registracijos formoje pateiktus asmens duomenis, jeigu jie pasikeičia.
4.3. Registruotas Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis e. knygynu ir jo teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis šios Sutarties taisyklių, paisyti visuomenėje nusistovėjusių moralės normų, nepažeisti LR įstatymų ar kitų LR teisės aktų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti e. knygyno veiklą.
5.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba panaikinti galimybę Pirkėjui naudotis e. knygynu ir jo teikiamomis paslaugomis, jeigu Pirkėjo veiksmai kelia pavojų elektroninės parduotuvės stabiliam darbui ir saugumui.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis e. knygyno teikiamomis paslaugomis.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui Sutarties 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kitą analogišką prekę arba sugrąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, arba surasti kitą abiems pusėms priimtiną  sprendimo būdą.

6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie prekes e. knygyne ir kitas sąlygas.
6.2. Į prekių kainą yra įskaičiuotas PVM mokestis. Į e. knygyne pateiktą prekės kainą pristatymomo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
6.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi galimybę pasirinkti vieną iš e. knygyne pateikiamų užsakymo apmokėjimo būdų:
6.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu –  tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, kuria naudojasi, arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių perveda pinigus į leidyklos „Briedis“ banko sąskaitą. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti, kai pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą. 
6.3.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai  išankstinis apmokėjimas, naudojantis SEB arba Swedbank elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti, kai pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.
6.3.3. Apmokėjimas atsiimant prekes – tai atsiskaitymas prekių atsiėmimo momentu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą bei prekių pristatymą per kurjerius arba atsiimant prekes leidykloje, užsakymas pradedamas vykdyti iš karto, paspaudus „Patvirtinti“.
6.4. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimą kurjeriui atsiimant prekes siuntos pristatymo metu tik tuo atveju, jeigu užsakymo suma  neviršija 1000 EUR. Į prekių kainą yra įskaičiuotas PVM mokestis.

7. Prekių pristatymas
 
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi galimybę pasirinkti vieną iš e. knygyne pateikiamų prekių pristatymo būdų:
7.1.1. Užsisakius prekes su pristatymu į pasirinktą Omniva paštomatą, prekės į paštomatą pristatomos per 3 - 7 darbo dienas  po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą,  arba per terminą, nurodytą prie prekės. Apie atvykusią siuntą būsite informuoti SMS žinute, o atsiimti galėsite per 7 dienas bet kuriuo paros metu.
7.1.2. Užsisakius prekes tiesiai į namus, darbovietę ar švietimo įstaigą per kurjerių tarnybą, prekės pristatomos per 3 - 5 darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą, jeigu Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą, arba per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimą atsiimant prekes siuntos gavimo metu, arba per terminą, nurodytą prie prekės.
7.1.3. Užsisakius prekes su pristatymu į artimiausią Lietuvos paštą, prekės Pirkėjui pristatomos per 7 darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą arba per terminą, nurodytą prie prekės.
7.1.4. Atsiimti prekes, nemokant pristatymo mokesčio, galima  leidykloje „Briedis“ Vilniuje adresu Parodų g. 4.
7.2. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje skaičiuojamas, atsižvelgiant į siuntos svorį bei pasirinktą pristatymo būdą.
7.3. E. knygyne registruotoms švietimo įstaigoms, perkančioms vadovėlius, vadovėlių pristatymas į švietimo įstaigą yra nemokamas. Kitų ugdymo priemonių pristatymo mokestis priklauso nuo siuntos svorio. Jeigu pristatymo išlaidos Jūsų netenkina, pirkimo metu pristatymo būdą galėsite pakeisti.  
7.4. Prekių pristatymo mokestis užsienyje skaičiuojamas, atsižvelgiant į siuntos svorį bei pristatymo šalį.
7.5. Prekių pateikimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jeigu Pirkėjas pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente bei surašyti siuntos pažeidimų aktą. Jeigu Pirkėjas, priimdamas siuntą, pasirašo siuntos priėmimo dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
7.6. Pardavėjas neatsako už prekių užsakymo nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jeigu tai įvyko dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto pristatymo adreso arba dėl siuntinius pristatančių asmenų kaltės.
7.7. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pirkėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti jam nepatikusią prekę. Tokiu atveju reikia per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos pranešti Pardavėjui apie Sutarties atsisakymą elektroniniu paštu [email protected] ir išsiųsti prekę Pardavėjo adresu, sumokant prekės grąžinimo mokestį. Visos Pardavėjui sumokėtos sumos, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui mokestį, grąžinamos Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties atsisakymo. Grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą. Grąžinti galima tik kokybiškas prekes, kurios yra neiškomplektuotos ir kurių pakuotė nėra pažeista.
8.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu gauta prekė yra su poligrafiniu arba kitokiu broku. Brokuota prekė bus nemokamai pakeista į kokybišką.
8.3. Pirkėjų teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės.

9. Komentarų talpinimas

9.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie e. knygyne esančias prekes, rašydamas komentarus e. knygyne.
9.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:
9.2.1. bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;
9.2.2. nebus reklaminio pobūdžio;
9.2.3. nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;
9.2.4. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;
9.2.5. nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.
9.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus,   neatitinkančius 9 skyriuje išdėstytų reikalavimų.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Visos teisės į e. knygyną ir jame esančius kūrinius yra saugomos. Joks e. knygyne esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamu, negavus išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

11. Keitimasis informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus, patvirtinimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui el. pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodė registruodamasis.
11.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
11.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. pašto adresu [email protected] .

12. Taikytina teisė

12.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.