Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl., I d. 2022 m. BUP

Kodas: 7894
Autorius: Lina Barauskienė, Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Rytas Šalna, Robertas Šalna
19,50 €
+-

Vadovėlis parengtas pagal naują geografijos bendrąją programą ir sudaro galimybes visaverčiam kompetencijų ugdymui. Pagrindines temas papildo patrauklios ir įtraukiančios pasirenkamosios temos. Mokomąją medžiagą papildo realybės kontekstai iš įvairiausių Lietuvos, Europos ir pasaulio vietų. Gausi dalykinė, kruopščiai didaktiškai parengta ir į mokinį orientuota iliustracinė medžiaga skatina atrasti, nagrinėti, vertinti ir lyginti. Sukurta reali galimybė diferencijuoti ugdymą, atlikti į ugdymo programą įtrauktus privalomuosius geografinius tyrimus, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius.

Pagal 2022 m. atnaujintą bendrojo ugdymo geografijos programą parengto vadovėlio 7 klasei „Žemė“ I dalis jau yra įtraukta į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę

Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 7 (*.doc)

 

20,0 x 26,0 cm, 120 p.