Lietuvių kalbos tarmės. Žemėlapis, 65x49 cm, laminuotas

Kodas: 625
9,20 €
+-
Mastelis 1 : 600 000, 65×49 cm
 
Leidykla „Briedis“ kartu su dr. V. Kavaliausku parengė ir išleido dar vieną, mažesnio formato (65×49 cm) detalų lietuvių kalbos tarmių žemėlapį. Jame pateikiama 15 lietuvių kalbos tarmių. Jų paplitimas vaizduojamas ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir už jos ribų: Gudijoje ir Lenkijoje.