Laikas 9. Istorijos vadovėlis 9 kl., I d. 2008 m. PUBP

Kodas: 4675
Autorius: Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė (Leidykloje tiražas baigėsi. Vadovėlio ieškokite knygynuose)
19,20 €

2015 m. atnaujinto istorijos vadovėlio „Laikas 9“ (pirmasis leidimas 2006 m.) tematikos chronologinės ribos apima naujų ir naujausiųjų laikų pradžios pasaulyje ir Lietuvoje laikotarpius. Pirmoji dalis skirta pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiams nuo XVII a. II pusės iki XIX a. 7 dešimtmečio: pradedant absoliutizmo įsigalėjimu Prancūzijoje, Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimu ir žlugimu, baigiant Vokietijos suvienijimu ir 1863–1864 m. sukilimu. Vadovėlis atnaujintas dėl šių priežasčių: pedagogų ir mokinių praktinio darbo su vadovėliu patirtis, patarimai autoriams, modernėjanti mokymosi aplinka bei 2008 m. patvirtinta pagrindinio ugdymo istorijos bendroji programa. Dėl to dalis senojo istorijos vadovėlio „Laikas 8“ turinio perkelta į IX klasės kursą. Atsirado ir naujų metodų („Žiūrime istorinį filmą“), įdomybių (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas) bei temų, skirtų kasdieniam žmonių gyvenimui Europoje ir LDK XVIII a. bei Lietuvos visuomenės padėties pokyčiams patekus į Rusijos imperiją. Darbui su vadovėliu atnaujinami užduočių sąsiuviniai  „Laikas 9“, koreguojami teminiai planai, kuriuos galima rasti  leidyklos „Briedis“ e. knygyne.


160 p., 20 x 26 cm