Laikas 12. Istorijos vadovėlis 12 kl., II d. 2011 m. VUBP

Kodas: 4678
Autorius: Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius (Leidykloje tiražas baigėsi. Vadovėlio ieškokite knygynuose)
20,20 €

Istorijos vadovėlio Laikas 12 turinys priderintas prie esminių galiojančių istorijos mokymo XI ir XII klasėje dokumentų reikalavimų, užpildant trūkstamas pirmojo leidimo (2011 m.) tematikos spragas. Antroje vadovėlio dalyje, plačiau nei pirmajame leidime, nagrinėjamas šaltasis karas, sovietmetis, dabartinio pasaulio aktualijos, Europos integracijos procesai. Antroji vadovėlio dalis pradedama šaltojo karo priežasčių nagrinėjimu ir SSRS reokupacijos Lietuvoje istorija. Ji užbaigiama XXI a. pasaulio, Europos Sąjungos ir mūsų valstybės raidos esminiais bruožais, politologijos temomis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos analize. Kadangi istorijos mokymas gimnazijoje pedagogų yra orientuojamas į valstybinį egzaminą vadovėlio medžiagoje išskiriamos istorinės sąvokos, asmenybės, datos kurios yra privalomos pagal pasirengimo brandos egzaminui programą. Mokinių gebėjimams ugdyti ir žinioms pasitikrinti skiriamas užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“. Atnaujinti teminiai planai, skirti pedagogams darbui su vadovėliu palengvinti, pasiekiami leidyklos interneto svetainėje.


144 p., 20 cm x 26 cm 


Teminis planas vadovėliui LAIKAS 12. Bendrasis kursas
Teminio plano vadovėliui LAIKAS 12 versija spausdinimui (*.doc). Bendrasis kursas
Teminis planas vadovėliui LAIKAS 12. Išplėstinis kursas
Teminio plano vadovėliui LAIKAS 12 versija spausdinimui (*.doc). Išplėstinis kursas