Žemė ir laikas. Integruotas geografijos ir istorijos vadovėlis 11-12 klasėms, II d.

Kodas: 433
Autorius: Darius Česnavičius, Albinas Galinis, Virginijus Gerulaitis, Saulius Jurkevičius, Georgijus Sapožnikovas, Benediktas Šetkus
17,20 €
+-

Vadovėlis atitinka profilinės mokyklos integruotų geografijos ir istorijos mokslų bendrąją ugdymo programą. Jame pateikta naujausia informacija apie pasaulio ir Lietuvos ūkio bei visuomenės raidą.
Geografijos ugdymo turinį sudaro svarbiausios bendrosios geografijos, taip pat Lietuvos ir visų žemynų gamtinės, socialinės bei ūkio apžvalgos temos. Naudojantis šia mokymo priemone, galima pasirengti istorijos bei geografijos brandos egzaminams.

364 p., 200×260 mm