Laikas 10. Istorijos vadovėlis 10 kl., II d. 2008 m. PUBP

Kodas: 5066
Autorius: Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė (Leidykloje tiražas baigėsi. Vadovėlio ieškokite knygynuose)
19,20 €

2016 m. atnaujinto istorijos vadovėlio Laikas 10 antroje dalyje nagrinėjama pasaulio ir Lietuvos istorija nuo šaltojo karo ir SSRS reokupacijos Lietuvoje laikų iki naujausių šių dienų įvykių. Lyginant su pirmuoju vadovėlio leidimu išsamiau nagrinėjamos šaltojo karo priežastys, raida, Rytų Europos sovietizacija, posovietinė Lietuva bei dabartinio pasaulio aktualijos: globalus terorizmas, karai Sirijoje ir Ukrainoje. Peržiūrėtas ir pataisytas temų klausimynas, atsisakant nepasiteisinusių užduočių. Įvestos naujas metodas aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti bei kompleksinės užduoties elementas rubrikoje „Ar išmokai?“. Jos temos: Karibų krizė, 1972 m. „Kauno pavasaris“, Jungtinių Tautų veikla, nepriklausomos Lietuvos laimėjimai ir problemos. Smalsiems mokiniams skirtos naujos įdomybės pasakojančios apie Berlyno sieną, tremtinių gyvenimą, terorizmą. Pilietiškumui ugdyti įvaduose pažymėtos su tam tikru nagrinėjamu laikotarpiu susijusios atmintinos Lietuvos istorijos datos. Vadovėlį papildo atnaujintas užduočių sąsiuvinys Laikas 10. Paskelbti pedagogams darbui su vadovėliu palengvinti skirti teminiai planai, pasiekiami leidyklos e. knygyne.

 
168 p., 20 × 26 cm