Laikas 12. Užduočių sąsiuvinis 12 kl., II d.

Kodas: 3146
Autorius: Ignas Kapleris, Antanas Meištas
5,80 €
+-
Vadovėlį „Laikas 12" papildančioje ir pagal 2011 m. patvirtintą istorijos egzamino programą profesionaliai parengtoje mokymo priemonėje pateikiama informacijos paieškos, savarankiško darbo, kūrybiškumo gebėjimus lavinančių bei tipinių istorijos abitūros egzamino užduočių: testų, rašytinių šaltinių ir iliustracijų nagrinėjimo, kontūrinių žemėlapių analizės bei naujų egzamine – istorijos šaltinio vertinimo, problemų sprendimo užduočių pavyzdžių. Užduočių sąsiuvinio temos atitinka esančias vadovėlyje. Be jų, rasite ir atskirų visą vadovėlio medžiagą apimančių užduočių blokų „Miniegzaminas“. Šios mokymo priemonės universalumas leis ją naudoti dirbant tiek su kitų leidyklų istorijos vadovėliais, tiek savarankiškai mokantis istorijos ar rengiantis laikyti istorijos egzaminą. Mokymo priemonė turi ir išliekamąją vertę  – išspręstą užduočių sąsiuvinį galima naudoti kaip XII klasės kurso kartojimo ir rengimosi egzaminui pavyzdinę medžiagą.


48 p., 21,5×29 cm