Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII-XV a.). Žemėlapis, 170x115 cm, laminuotas

Kodas: 525
63,00 €
+-

Atnaujinti 4 že­mė­la­piai, vaizduojantys Lie­tu­vos vals­ty­bės rai­dą nuo su­si­da­ry­mo iki mak­si­ma­laus te­ri­to­ri­jos išsi­plėti­mo XV a. Kon­sul­tan­tai – is­to­ri­kai hu­ma­nit. moks­lų dak­ta­rai A. Kas­pe­ra­vi­čius, Z. Kiau­pa, E. Mei­lus.

170×115 cm

Jus taip pat gali sudominti:

 1. 63,00 €
 2. 17,70 €
 3. 63,00 €
 4. 5,60 €
 5. 18,70 €
 6. 63,00 €
 7. 63,00 €
 8. 63,00 €
 9. 63,00 €
 10. 4,90 €
 11. 23,50 €
 12. 16,00 €
 13. 17,20 €
 14. 18,70 €
 15. 37,00 €
 16. 16,00 €
 17. 63,00 €