Žemė 6. Geografijos vadovėlis 6 kl. rusų kalba, I d.

Kodas: 299
Pristatymo terminas: 45 diena/ų
26,30 €
+-
R. Šalna. 124 p. Pirmasis geografijos serijos „Žemė“ vadovėlis 6 klasei rusų kalba. Visos vadovėlio temos derinamos su naujuose Išsilavinimo standartuose išvardintais reikalavimais mokinių žinioms ir gebėjimams. Atsižvelgiant į tai, mokomojoje priemonėje itin daug dėmesio skiriama bendriesiems geografiniams, komunikaciniams ir asmeniniams gebėjimams ugdyyi.