Žemė 6. Geografijos vadovėlis 6 kl. rusų kalba, I d. 2003 m. PUBP

Kodas: 299
Autorius: Rytas Šalna
Pristatymo terminas: 60 diena/ų
31,70 €
R. Šalna. 124 p. Pirmasis geografijos serijos „Žemė“ vadovėlis 6 klasei rusų kalba. Visos vadovėlio temos derinamos su naujuose Išsilavinimo standartuose išvardintais reikalavimais mokinių žinioms ir gebėjimams. Atsižvelgiant į tai, mokomojoje priemonėje itin daug dėmesio skiriama bendriesiems geografiniams, komunikaciniams ir asmeniniams gebėjimams ugdyyi.