Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl., I d. 2008 m. PUBP

Kodas: 1502
Autorius: Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Motiejuitė (Leidykloje tiražas baigėsi. Vadovėlio ieškokite knygynuose)
19,20 €

Vadovėlis atnaujintas ir papildytas pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Daug dėmesio skiriama bendriesiems geografiniams dėsningumams, kurie pateikiami vaizdžiai ir aiškiai. Racionali apimtis, galimybė diferencijuoti mokomąją medžiagą, ugdyti gebėjimus, įgūdžius, stebėti mokinių daromą pažangą.

120p., 200×260 mm

Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 7
Teminio plano vadovėliui ŽEMĖ 7 versija spausdinimui (*.doc)