Fizikos diferencijuotos užduotys 9 klasei

Kodas: 3728
Autorius: O. Gaubienė, O. Kavaliauskas, A. Kynienė
6,80 €
+-

Metodinis leidinys, kuriame mokytojas ras kiekvienai temai parengtus tris variantus diferencijuotų užduočių. Variantai pateikiami pagal lygį: pirmas lygmuo atitinka minimalias ugdymo turinio žinias, antras lygmuo – pagrindinis, trečias lygmuo – aukštesnysis. Užduotys ir vertinimas parengti remiantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vertinimo informacija, pagal principą – nuo lengvesnių prie sunkesnių užduočių. Ši metodinė priemonė padės mokytojams įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo tikslus.