Fizikos diferencijuotos užduotys 10 klasei

Kodas: 3941
6,80 €
+-

Metodinis leidinys, kuriame mokytojas pagal 10 klasės fizikos programą ras kiekvienai temai skirtas diferencijuotas fizikos užduotis. Pateikiami trys užduočių variantai, skirti kiekvienai temai. Užduotį sudaro trys dalys: I dalis – ugdymo turinio minimumą, II dalis – pagrindinį, III dalis – aukštesnįjį lygį atitinkantys klausimai. Pateikiama kiekvienos užduoties išsami vertinimo instrukcija ir taškų procentalė.

Mokytojas kai kurias užduotis gali keisti, praleisti atsižvelgdamas į klasės mokinių lygį ar pamokos tikslus. Diferencijuotas užduotis galima naudoti ne tik apibendrinant temas, rengiantis kontroliniam darbui, bet jas skirti ir per kontrolinį darbą.

Paskutinis uždavinyno skyrius – baigiamasis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo darbas yra parengtas pagal visą pagrindinio ugdymo fizikos programą. Užduoties struktūra atitinka fizikos brandos egzamino struktūrą. Tai padės mokiniams įsivertinti žinias, įgytas pagrindinio ugdymo pakopoje, orientuotis į tolesnių pasiekimų lygį. Leidinys puikiai tinka ir dvyliktos klasės mokiniams ruoštis fizikos brandos egzaminui.