Su tankų korpusu „Grossdeutschland“ Rusijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir kovoje dėl Rytprūsių

Kodas: 4801
Autorius: Hans Heinz Rehfeldt (Leidykloje tiražas baigėsi. Knygos ieškokite knygynuose)
10,90 €
Sužlugus „Citadelės“ (Kursko mūšis) operacijai, Hansas Heincas Refeldtas (Hans Heinz Rehfeldt), „Grossdeutschland“ divizijos puskarininkis, drauge su bendražygiais atlieka „ugniagesių komandos“ užduotis – kovoja pavojingiausiuose fronto ruožuose. 1944 m. rugpjūtį per Rytprūsius patenka į Lietuvą, kovoja su sovietais prie Virbalio ir Vilkaviškio, žygiuoja per Lietuvą vaduoti didelės grupuotės, apsuptos Kuršo katile. Nepavykus įsiveržti į Kuršą, su paties vadovaujamu minosvaidininkų būriu ryžtingai kovoja Klaipėdos placdarme – gina Raudonosios armijos puolamą miestą ir iš jo evakuojamus civilius vokiečius bei lietuvius. 1945 m. žiemą dalyvauja įnirtinguose mūšiuose Rytprūsiuose ir Karaliaučiaus apsupties katile. Kovų ir klajonių mėginant patekti į Vakarus įspūdžius, kartais linksmus, bet dažniausiai dramatiškus ir šiurpius, H.H. Refeldtas aprašo savo dienoraštyje.

Serija „II pasaulinis karas“
 
312 p., 16,9 cm x 23,8 cm, 2015 m.

Jus taip pat gali sudominti:

 1. 11,60 €
 2. 12,30 €
 3. 9,00 €
 4. 9,00 €
 5. 7,50 €
 6. 10,55 €
 7. 7,80 €
 8. 8,15 €
 9. 10,25 €
 10. 19,90 € 11,94 €
 11. 9,70 €
 12. 7,80 €
 13. 7,50 €
 14. 10,15 €
 15. 15,90 €
 16. 10,05 €
 17. 9,40 €
 18. 8,10 €
 19. 11,40 €
 20. 8,10 €