Karaliaučiaus žlugimas

Kodas: 4527
Autorius: Generolas Otto Lasch (Leidykloje tiražas baigėsi. Knygos ieškokite knygynuose)
9,40 €

„Karaliaučiaus žlugimas“ – tai vokiečių generolo O. Lašo (Otto Lasch) atsiminimai apie paskutines II-ojo pasaulinio karo kovas Rytų Prūsijoje (Mažojoje Lietuvoje) ir jos sostinėje Karaliaučiuje, autoriui   grįžus iš 11 metų  trukusios nelaisvės Sovietų Sąjungoje.

Paskutinis Karaliaučiaus tvirtovės komendantas aprašo mūšius, pasakoja apie to meto galimybes išsaugoti civilius gyventojus, pateikia savo nuomonę apie nacionalsocialistų partijos narių pavėluotus veiksmus.

Knygoje pasakojama apie Metgetų, Nemirkiemio ir kitų Rytprūsių miestų bei kaimų gyventojų, nespėjusių pasitraukti, žudynes, sovietų karių plėšikavimą, nors maršalas Vasilevskis žadėjo, kad Karaliaučiui kapituliavus, su žmonėmis bus elgiamasi humaniškai.  Bet tai buvo tik tušti pažadai.

Generolas O. Lašas pateikia žemėlapių, iliustruojančių tuo metu vykstančias kovas. Leidėjai lieka ištikimi savo tradicijai ir pateikia knygos leidime lietuvių kalba nedaug kam matytų, gautų iš NARA archyvo, vokiečių generalinio štabo armijų grupės „Šiaurė“ žemėlapių, kurie padeda susidaryti tikroviškesnį vaizdą apie kovas Rytų Prūsijoje.

Knyga taip pat gausiai iliustruota nuotraukomis.

 

Serija „II pasaulinis karas“


232 p., 16,9 cm x 23,8 cm