Ginkluotos rezistencijos eilėse. Eilinio partizano atsiminimai, I knyga

Kodas: 8168
Autorius: V.Vyšniūnas-Aušrelė, A.Vyšniūnas (sudarytojas) (Leidykloje tiražas baigėsi. Knygos ieškokite knygynuose)
17,10 €

Keturiolika mėnesių teko nešti sunkią partizano dalią skurdžios Vidurio Lietuvos miškais. Šitoje šventoje kovoje dalyvavau tik kaip eilinis kovotojas, todėl mano atsiminimuose nerasite išsamaus aprašymo apie anų metų partizanų kovas apskritai. Nebus jie ir Žaliosios rinktinės metraštis, tik tai, ką betarpiškai teko išgyventi ir pamatyti.

Vladas Vyšniūnas-Aušrelė

 

„Ginkluotos rezistencijos eilėse. Eilinio partizano atsiminimai“ – tai pirmoji ciklo „Nuteistieji myriop ne visada numiršta. Pasakojimai, kuriuos sukūrė gyvenimas“ knyga. Joje Vladas Vyšniūnas-Aušrelė atskleidžia partizanų Žaliosios rinktinės gyvenimą 1944–1946 metais.

V. Vyšniūnas (slap. Gražvydas, Aušrelė) – mokytojas, statybininkas, rašytojas, partizanas, politinis kalinys SŽ-877. Buvo nuteistas 10 metų kalėti lageryje ir 5 metus tremties be teisių. Atbuvus bausmę įvairiuose lageriuose, ištremtas į Karagandą. 1961 m. grįžo į Lietuvą.

Bendradarbiavo partizanų spaudoje, parengė mašinraštinį almanachą „Žodžiai iš miško“ (3 numerius). Nepriklausomybės metais antologijoje „Tremtinio Lietuva“, almanachuose „Varpai“, „Baltija“, žurnale „Metai“, kai kuriuose laikraščiuose paskelbė poezijos, prozos partizanų kovų, lagerių tematika. 1995 m. JAV lietuvių Tautinės sąjungos organizuotame novelės konkurse laimėjo premiją už apsakymą „Mindaugas“. Išleido pirmąją Tremties archyvo knygą „Šiaurės eskizai“ (1990), išspausdino apysakų, filosofinių esė. 1997 m. V. Vyšniūnas apdovanotas „Varpų“ literatūrine premija.

Algis Vyšniūnas

 

21 x 26 cm, 424 p., kietas viršelis