Teine maailmasöda. Idarinne (1939-1941). Kaart, 170×115 cm, lamineeritud

Kood: 3191
52,00 €
+-

Kaardil kujutatakse Teise maailmasõja esimest etappi 1939-1941 idarindel. Esile on toodud Molotov-Ribbentropi paktile järgnenud Saksamaa ja NSV Liidu ekspansioon Ida-Euroopas ja Balti riikides ning sõja üldine käik läänerindel 1939-1940. Kujutatud on Punaarmee pealetungiplaane ekspansiooni jätkamiseks Lääne-Euroopasse ja Saksamaa ning NSV Liidu vahelise sõjalise vastasseisu kujunemist 21.juuniks 1941. Viimane osa kaardist kajastab Saksamaa ja NSV Liidu vahelise sõja käiku 1941. a lõpuni.

115×175 cm