Maailma keskkonnaprobleemid. Kaart, 170×115 cm, lamineeritud

Kood: 2034
52,00 €
+-

Kaardil on näidatud kõrbestuvad alad, maharaiutud metsade territooriumid, maailma saastatumad jõed ja mered, radioaktiivsete jäätmete matmiskohad. Samuti on välja toodud ohustatud liigid ning märgitud looduskatastroofide (maavärinad, orkaanid ja taifuunid) esinemispiirkonnad. Eraldi teemakaartidel on esitatud CO2 emissioon, kaitsealad, radioaktiivsete pilvede liikumine Euroopa kohal pärast Tšornobõli avariid, Araali meri.

Mõõtkava 1 : 20 000 000, 170×115 cm