Edukacinis centras

 

Leidyklos „Briedis“ edukacinis centras

Dabar mokytojai turi gausiai įvairios mokomosios literatūros, todėl labai svarbu juos laiku ir kompetentingai informuoti apie naujus leidinius, užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp mokymo priemonių leidėjų ir mokytojų. Šiam tikslui prie leidyklos „Briedis“ 2005 m. įkurtas informacinis edukacinis centras. Tai pirmasis Lietuvoje toks prie leidyklos veikiantis padalinys. Jo veikla apima informacijos skleidimą apie rengiamas spaudai ar jau išleistas mokymo priemones bei darbo su įvairiomis mokymo priemonėmis tyrimus. Edukaciniame centre periodiškai organizuojami seminarai bei leidinių pristatymai.
Juose pedagogų bendruomenei išsamiai pristatomos istorijos vadovėlių serija LAIKAS, geografijos vadovėlių – ŽEMĖ, fizikos –  SPEKTRAS, biologijos – BIOS bei gamtos mokslų vadovėlių serija -  EUREKA! Mokytojus vadovėlių autoriai supažindina su naujų mokymo priemonių struktūra, jų derme su Bendrosiomis programomis bei Išsilavinimo standartais, svarbiausiomis didaktikos naujovėmis.
Renginiuose dalyvavę mokytojai džiaugiasi, jog tokie vadovėlių pristatymai – ne tik puiki proga iš pirmų lūpų gauti tikrai kompetentingos informacijos apie naujausias mokymo priemones, bet ir apsilankyti leidykloje, susipažinti su jos veikla, tiesiogiai prisiliesti prie mokymo priemonių leidybos proceso.
 
Nuo 2009 m. leidykla ,,Briedis" organizuoja seminarus kartu su VPU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutu (PKTI). Seminaro dalyviams išduodami PKTI patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Šiuo metu edukacinis centras siūlo seminarus istorijos, fizikos bei biologijos mokytojams:

2011 m. vidurinio ugdymo istorijos bendrosios ir egzaminų programos: Esminių pokyčių analizė bei realizavimas leidyklos „Briedis“ vadovėliuose ir mokymo priemonėse XI ir XII klasėms”.

●„Naujųjų fizikos programų taikymas dirbant su vadovėliais SPEKTRAS 7-10 klasėse“.

●„Naujųjų biologijos programų taikymas dirbant su vadovėliais BIOS 7-10 klasėse“.  

Leidykla maloniai kviečia švietimo centrus, mokyklas ir mokytojų bendruomenę aktyviai bendradarbiauti. Susidomėjusius siūlomais seminarais kviečiame kreiptis į leidyklą: el. paštas [email protected], tel. 85 270 64 79. 

 

Leidyklos „Briedis“ administracija